Piet Selen: ‘Kronenberg verduurzamen is een expeditie naar 2030’

14 jul 2020
Bordje energie Kronenberg
Een bordje, bevestigd bij de voordeur, waar op staat dat hij deelnemer is van ‘EnergieKronenberg’. ‘Samen op weg naar energieneutraal 2030’ is het onderschrift op het bordje. En dat die reis ook echt samen ondernomen wordt, bewijst Piet Selen ter plekke, door te wijzen naar het huis aan de overkant van de straat en naar het huis daar weer langs. Ook bij hen de energieneutrale bordjes bij de voordeur. ‘Het is een expeditie die de Kronenbergers samen ondernemen en die al vanaf 2014 aan de gang is’, vertelt Piet. ‘Een reis, waarop we voortdurend ontdekkingen doen en van elkaar leren hoe het nog duurzamer kan’.

Burgemeester

Behalve Piet Selen is ook Hans Kuijpers aangeschoven om te vertellen hoe er vanuit de Kronenbergse gemeenschap al heel vroeg animo ontstond om iets aan duurzaamheid te doen. Ook bij Hans hangt een EnergieKronenberg-bordje aan de muur. ‘En weet je waar zo’n bordje nog meer hangt?, vraagt Piet, met pretlichtjes in de ogen. ‘Bij de voordeur van het huis van burgemeester Ryan Palmen, in Sevenum. Hij is ambassadeur van onze stichting! Vrij snel na zijn installatie hebben we hem daarvoor gevraagd en hij was meteen enthousiast.’

Animo

Behalve deelnemer is Piet ook voorzitter van de Stichting EnergieKronenberg. Sinds de oprichting in 2018, maar het ontstaan van de stichting kent al een langere voorgeschiedenis. Hans verteld: ‘In 2014 werkte de Dorpsraad Kronenberg aan een update van het Dorps Omgevings Programma. In een enquête werd toen onder andere de vraag gesteld of er onder de inwoners animo was om mee te praten en denken over de mogelijkheden van alternatieve energieopwekking in Kronenberg. Dat leverde zoveel positieve reacties op, dat vrij snel daarna in de Torrekoel een informatieavond is georganiseerd.’

Collectieve inkoop

Van het een kwam het ander. Samen met de dorpsraad, de inwoners en andere partijen werden in het vervolgtraject de mogelijkheden verkend. Er ontstonden verschillende werkgroepen uit de gemeenschap en al snel werden er concrete stappen gezet op het gebied van verduurzaming. In de winter van 2017/2018 volgden de eerste collectieve inkoopacties, gericht op het verminderen van het energieverbruik in het dorp. Isolatie werd aangepakt, zonnepanelen werden geplaatst en installaties werden verbeterd. In totaal door meer dan 50 woningeigenaren. Een jaar later werd deze succesvolle actie herhaald. Goed voorbeeld deed ook toen goed volgen.

Energieke stichting

De stichting EnergieKronenberg heeft nog veel meer voorbeelden te bieden. Ze organiseren informatieavonden of leden van de stichting geven zélf informatie over thema’s zoals verduurzaming van oudere woningen, collectief verduurzamen, isolatie, warmtepompen en zonneboilers, LED-verlichting of zonne- en windenergie. Men organiseert energiemarkten en verstuurt nieuwsbrieven om iedereen geïnformeerd te houden. Daarnaast organiseren ze regelmatig excursies naar initiatieven in het binnen-en buitenland om van te leren. Op gezette tijden worden er met de warmtecamera van Buurkracht infraroodopnames gemaakt van huizen, ter verdere verbetering van de isolatie. Met name de werkgroep van Hans maakt zich daar sterk voor. Op de rol staan nog de duurzame huizenroute en de inzet van elektrische auto’s en -fietsen voor de dorpsgemeenschap. Als corona geen roet in het eten had gegooid was men daar al voortvarend mee aan de slag gegaan. Maar zo gauw het kan, wordt het weer opgepakt.

Ambitie

De stichting heeft een stip op de horizon geplaatst: In 2030 is Kronenberg energieneutraal. De reis, op weg naar die stip, is behalve leerzaam ook avontuurlijk. Ambitieuze plannen werden en worden er gesmeed. Samen met de gemeente Horst aan de Maas is een onderzoek gestart om te bekijken welke energiescenario’s het meest haalbaar en betaalbaar zijn voor een dorp. Al vanaf 2018 wordt Kronenberg in Horst aan de Maas als pilotkern voor de energietransitie gezien. Piet: ‘Daar zijn we trots op en ook daarom  steken we er als stichting heel veel werk in. Maar dat doen we graag, want uiteindelijk gaat het om een hoger doel, namelijk de hele samenleving duurzamer maken en zo het klimaat verbeteren. Als Kronenberg daar een voorbeeld in kan zijn, dan is dat mooi.’ En dan blijken pretlichtjes in de ogen eveneens een bron van energie te kunnen zijn...