Persoonsgebonden budget

Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Ook als u hulp bij het huishouden nodig heeft, kunt u aanspraak maken op een PGB. Met dit budget koopt u zelf zorg in. Zorg in natura (ZIN) wil zeggen dat de gemeente voor u de ondersteuning of voorziening inkoopt.

Budgetplan

De aanvraag begint altijd met een gesprek met een medewerker van de gemeente. Hierna stelt u samen een plan van aanpak op. Dit noemen we het leefzorgplan. Hierbij hoort een budgetplan . In het plan beschrijft u welke ondersteuning of zorg u wilt en welke zorgverlener u kiest. 

PGB

Wanneer een PGB

 • Als u de zorg niet via de gebruikelijke voorzieningen kunt krijgen
 • Als u zelf uw zorgverlener wilt kiezen en daarmee afspraken wilt maken
 • Als de zorg niet goed vooraf te plannen is, of op ongebruikelijke tijden nodig is
 • Als u 24-uurs hulp op afroep nodig heeft
 • Als u de zorg van een vaste hulpverlener nodig heeft

Hoogte PGB

 • Als u een PGB gebruikt, bepalen we de hoogte aan de hand van het budgetplan.
 • Het PGB is nooit hoger dan het gemiddelde tarief van vergelijkbare zorg in natura.
 • Voor zorgverleners uit uw sociaal netwerk geldt een uurtarief dat gelijk is aan het wettelijk minimumloon.

Geen PGB voor

 • een minderjarige die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering heeft gekregen
 • een jongere die met een machtiging is opgenomen in een gesloten jeugdaccommodatie

Uitbetalen PGB

 • De zorgaanbieder ontvangt het PGB direct via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Eigen bijdrage

 • U betaalt een eigen bijdrage aan een maatwerkvoorziening, behalve voor rolstoelen.
 • Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stuurt u een rekening voor de eigen bijdrage.

Meer informatie

Kijk op de website van de SVB.
U kunt ons ook bellen: (077) 477 97 77.