Overlast melden

Wat kunt u melden?

 • kapot wegdek of losliggende stoeptegel
 • kapot verkeersbord of -paaltje
 • verstopt riool in grond van de gemeente
 • achterstallig onderhoud van struiken, bomen en ander openbaar groen. Bladeren die van de boom gevallen zijn hoeft u niet te melden. De gemeente komt in alle dorpen bladeren opruimen. 
 • overhangende of losse takken en uitstekende wortels
 • afval niet opgehaald
 • overlast door geluid, stank, licht meldt u op een andere manier
 • onveilige situaties, bijvoorbeeld gevaarlijk parkeren of obstakels op de weg meldt u op een andere manier

Kleine problemen repareren we vaak snel. Duurt het langer, dan houden we u op de hoogte. U kunt zien welke meldingen er al zijn gedaan.

  Straatlantaarn en water

  Wat regelt u zelf?

  • U bent zelf verantwoordelijk voor overlast op eigen grond. Ook als het gaat om grond van uw buren.
  • U bent ook zelf verantwoordelijk voor een rioolverstopping op uw eigen grond.