Ouders en jeugdigen positief over jeugdhulpverlening in Noord-Limburg

25 Feb 2019
Jeugd
Het aanbod jeugdhulp sluit grotendeels aan op de behoeftes van jeugdigen en gezinnen. Dit blijkt uit onderzoek door zeven gemeenten in Noord-Limburg. Het is de eerste keer dat jeugdhulp in Noord-Limburg zo uitgebreid onder de loep is genomen. Met een positieve uitkomst: cliënten beoordeelden de ondersteuning gemiddeld met een 7,9.

Het onderzoek is breed opgezet: naast jeugdigen en gezinnen werden ook zorgaanbieders, cliëntenraden en verwijzers, zoals medewerkers van de gemeente en huis- en jeugdartsen, bevraagd. De respons van alle partijen is overweldigend met als uitschieter de respons van 63% door jeugdigen en ouders. Het doel van het onderzoek is om samen met de zorgpartners verder te bouwen aan een duurzaam zorglandschap.

Positieve beoordeling

De jeugdigen en gezinnen beoordelen de ondersteuning die ze van de zorgaanbieder(s) ontvangen gemiddeld met een 7,9. De voornaamste reden voor een positieve beoordeling is de goede klik met de hulpverlener. Ook sluiten plaats en tijdstip waarop hulp wordt geboden grotendeels aan bij de wensen. Een jongere zegt hierover: ”Ik kan zelfstandig verder, omdat ik ook terug kan vallen op nazorgpreventie van zowel professionals als ervaringsdeskundigen. Op momenten dat ik het nodig heb, kan ik met hen appen of skypen”. Van de jeugdigen en gezinnen die te maken hebben met meerdere zorgaanbieders, is 75% tevreden over de samenwerking tussen de partijen.

Samen aan de slag

Uit het onderzoek komen diverse verbetermogelijkheden naar voren. Deze hebben betrekking op de samenwerking tussen verschillende partners, het inzetten van meer mogelijkheden voor maatwerk en een flexibel aanbod. In 2019 wordt er samen met de partners een plan van aanpak opgesteld. Jeugdigen en gezinnen worden hier ook bij betrokken. De focus ligt hierbij op de aanpak van de wachtlijstproblematiek en het investeren in ambulantisering door het ontwikkelen van ambulante jeugdhulp en het stimuleren van jeugdhulp in gezinsvormen. Ambulantisering betekent meer inzet van jeugdhulp zonder overnachting en minder inzet van jeugdhulp met overnachting.

Jeugdigen, gezinnen, verwijzers en zorgaanbieders hebben aangegeven dat deze thema’s prioriteit moeten krijgen.

De verwijzers en de zorgaanbieders spreken hun zorg uit over de wachtlijstproblematiek: “Het belang van samenwerking tussen zorgaanbieders is cruciaal. Er zijn een aantal zorgaanbieders die intake doen, een wachtlijst hebben en niet kijken of er elders wel mogelijkheden zijn voor een cliënt om eerder te starten.” Ook het verder vormgeven van een flexibel aanbod om jeugdigen langer thuis te laten wonen, is een belangrijk thema. Uitgangspunt in de regio Noord-Limburg is dat jeugdhulp met overnachting bij voorkeur in gezinsvorm gebeurt. Daarom neemt de regio deel aan de pilot jeugdhulp in gezinsvormen, die landelijk ondersteund wordt.