Opvang alleengaande minderjarige vreemdelingen in Sevenum

Het COA gaat in het hotel Gr8 in Sevenum maximaal 60 alleengaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers) opvangen. De opvang is afgesproken voor 6 maanden. De gemeente maakt nu met het COA afspraken over veiligheid, vergunningen, aanpassingen in het hotel en onderwijs. Als dit geregeld is, komen de jongeren naar Sevenum. Dit is op zijn vroegst op 26 september.

Alleengaande minderjarige vreemdelingen

Alleengaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers) zijn jongeren tussen 14 en 18 jaar die zonder ouders of andere begeleiders naar Nederland zijn gereisd om asiel aan te vragen. In Sevenum vangt het COA straks maximaal 60 jongens op.

Informatie over de opvang van amv'ers

Wie zijn ze? Waar komen ze vandaan?

Op dit moment komen asielzoekers die in Nederland aankomen vooral uit Syrië. Ook komen er asielzoekers uit Eritrea, Afghanistan en Turkije. De jongeren komen direct vanuit Ter Apel naar Sevenum. Maar er kunnen ook jongeren vanuit crisisnoodopvanglocaties komen die de komende tijd sluiten.

Deze kinderen en jongeren komen zonder ouders of begeleiders naar Nederland. Ze komen alleen of samen met andere kinderen of volwassenen naar Nederland en vragen hier asiel aan. De jongeren hebben veel meegemaakt. Ze komen uit alle delen van de wereld en hebben hun land verlaten door oorlog, vervolging, armoede of gebrek aan toekomstperspectief. Tijdens hun reis of daarvoor hebben de meeste jongeren nare dingen meegemaakt. Veel jongeren komen via een mensensmokkelaar. Ze zijn hun familie, land en blik op de toekomst kwijt. Daardoor hebben ze geleerd zich niet te binden en zich snel volwassen te gedragen.

In Nederland krijgen ze een cultuurschok. De omgeving waar ze vandaan komen is vaak minder vrij, ze zijn meestal opgevoed in een wij-cultuur met soms strikte religieuze regels. In Nederland is hun situatie onzeker: ze weten niet of ze mogen blijven, hoe het met hun familie gaat en hoe hun toekomst eruit ziet. Een veilige opvangplek en goede begeleiding zorgen dat ze weer kunnen ontspannen, tot rust kunnen komen en zich voor kunnen bereiden op de toekomst.

Wat is de status van de jongeren?

De jongeren die het COA in Sevenum gaat opvangen zitten naar alle waarschijnlijkheid nog niet in procedure. Ze zijn allemaal geregistreerd in Ter Apel en wachten op een uitnodiging van de IND (Immigratie- en Naturalisatie Dienst) om hun situatie toe te lichten.

Wat is het verschil tussen een asielzoeker, een vluchteling en een statushouder?

Een asielzoeker is iemand die in Nederland asiel heeft aangevraagd. 

Een vluchteling is iemand van wie de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in de asielprocedure heeft vastgesteld dat hij of zij gevaar loopt in het land van herkomst. Hij krijgt een asielvergunning. Zodra een asielzoeker als vluchteling erkend is en in Nederland mag blijven, krijgt diegene een tijdelijke verblijfsvergunning voor 5 jaar. 

Een statushouder is een vluchteling met een verblijfsvergunning. Hij mag vanaf dat moment helemaal meedoen in de Nederlandse samenleving en integreren. Iemand kan het Nederlanderschap aanvragen als diegene ten minste 5 jaar met een verblijfsvergunning in Nederland woont, Nederlands spreekt en geslaagd is voor het inburgeringsexamen.

Past de opvang in het bestemmingsplan?

We willen dat de opvang past binnen de regels die gelden. De gemeente overlegt nu met het COA om hiervoor de juiste procedure te volgen.

Hoe ziet de begeleiding eruit? Zijn er activiteiten?

De jongeren krijgen ‘bed, bad en brood’: ze kunnen slapen en krijgen eten. Daarnaast is er begeleiding organiseert het COA activiteiten. Op locatie zijn medewerkers aanwezig die hiervoor getraind zijn. En er is 24 uur per dag beveiliging.

De jongeren krijgen ook structuur: de jongeren eten bijvoorbeeld samen. Overdag gaan de jongeren gewoon naar school. Buiten schooltijden kunnen de jongeren meedoen aan activiteiten. Het COA wil daarvoor samenwerken met organisaties, partijen en vrijwilligers in de omgeving. De jongeren hebben overdag ook tijd nodig voor hun gesprekken met bijvoorbeeld mentoren, voogdijstichting Nidos en de IND.

Gaan de jongeren naar school?

De amv’ers zijn net als alle kinderen in Nederland tot 18 jaar leerplichtig. Zij gaan eerst naar een internationale schakelklas. Daarna gaan zij door naar een gewone school die het beste bij hen past.

Hoe is het vervoer geregeld?

Het COA regelt het vervoer naar school met busjes. Als de jongeren buiten schooltijd ergens heen willen, regelen ze zelf hun vervoer. Dat betekent vaak dat ze lopen. Of gaan fietsen als er fietsen zijn.

Mogen amv'ers werken?

Ja, amv’ers mogen 26 weken per jaar werken. En de werkgever moet voor een amv’er een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Het geld dat amv’ers verdienen gaat af van hun leefgeld. Ze kunnen dit geld achteraf bij de Belastingdienst terugvragen.

Stopt de opvang ook echt na 6 maanden?

Het COA en Hotel GR8 hebben op dit moment een afspraak over noodopvang voor 6 maanden. Als de nood hoog blijft, kunnen het COA en Hotel GR8 in overleg gaan over verlenging van de noodopvang.

Hoe zit het met de veiligheid?

Overdag en ’s avonds zijn medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op en rondom de locatie.

Meestal is het op opvanglocaties voor amv’ers rustig. De medewerkers van het COA zijn getraind om met deze jongeren om te gaan. Het COA werkt ook goed samen met de omgeving, bijvoorbeeld door regelmatig overleg met de gemeente en de politie. Zij kunnen hierdoor vaak voorkomen dat het mis gaat.

Deze jongeren hebben meer meegemaakt dan veel leeftijdsgenoten. Ze hebben hun vertrouwde omgeving, vrienden en familie verlaten, hebben veel meegemaakt onderweg en zijn nu alleen in een nieuw land met een andere cultuur en andere normen en waarden. Dit kan soms wel eens voor emotionele reacties en grensoverschrijdend gedrag zorgen.

Mogen ze buiten de opvanglocatie komen?

Ja, de jongeren mogen gewoon naar buiten. Het COA merkt dat jongeren veel in de opvanglocatie en in de directe omgeving blijven. Zij gebruiken de eerste tijd in Nederland vaak om uit te rusten. De jongeren kunnen meedoen aan activiteiten en de omgeving verkennen.

Ik heb overlast van de amv'ers. Wat kan ik doen?

Heeft u vragen aan het COA of overlast van de opvang? Neem contact op met het COA. Vanaf het moment dat de jongeren in Gr8 zijn, kunt u het COA 24 uur per dag bereikbaar op het telefoonnummer 06 - 25744146.

Gebeurt er iets in de openbare ruimte? Dan belt u bij spoed de politie op 112 en voor niet-spoedeisende meldingen 0900 - 8844.

Het COA organiseert op alle locaties overleggen met omwonenden. U kunt daar uw ervaringen vertellen. 

Hoe bereik ik het COA?

Heeft u vragen aan het COA of overlast van de opvang? Neem contact op met het COA. U kunt het COA 24 uur per dag bereiken op het telefoonnummer 06 - 25744146.

Heeft u een andere vraag? Het COA helpt u op de website in een paar stappen naar het beste contact.