Openbare raadsinformatiesessie Gebiedsontwikkeling A73-Maaslijn

22 mei 2023
Algemeen

Windmolens

Op 31 mei wordt de raad bijgepraat over de gebiedsontwikkeling A73-Maaslijn. In het zoekgebied A73-Maaslijn zijn 2 ontwikkelgebieden waar gemeente Horst aan de Maas onderzoek doet naar het plaatsen van windmolens. De raadsinformatiesessie start om 19:30 uur en duurt tot 21.30 uur. U bent van harte welkom om mee te luisteren. Op de tribune in de raadzaal in het gemeentehuis van Horst aan de Maas is er beperkt plek. Daarom wordt de avond live uitgezonden.

De link naar de live-uitzending vindt u op op deze pagina.   Liever meeluisteren vanuit de tribune? Dat kan, de tribune in het gemeentehuis biedt beperkt plaats. Inspreken is deze avond niet mogelijk. Wilt u inspreken op dit onderwerp? Dat is mogelijk tijdens de openbare bijeenkomst (hoorzitting) op 28 juni, informatie hierover volgt via de gemeenteraad.

De gemeenteraad neemt 11 juli een besluit of de gemeente door moet gaan met het proces voor windenergie in de gebieden Witveld en Hoogheide. Tijdens de avond van 31 mei worden de raadsleden bijgepraat over het proces van de gebiedsontwikkeling tot nu toe. Op 27 juni vindt de voorbereidende behandeling plaats in de raad. De agenda van de raad kunt u hier bekijken.

Milieueffecten onderzocht met maximaal scenario

Op 31 mei licht Arcadis toe wat de milieueffecten zijn van het plaatsen van windmolens in het gebied A73-Maaslijn. En hoeveel windmolens er  mogelijk zijn. Dit hebben zij onderzocht met verschillende scenario’s waarbij de maximale effecten in beeld zijn gebracht. Ook worden de effecten op onder andere woningen en bedrijven worden verder toegelicht. De thema’s in de studie zijn geluid, slagschaduw, externe veiligheid, natuur, landschap en ruimtegebruik.

Hoe blijven opbrengsten lokaal bij komst windmolens?

Nu duidelijk is wat er maximaal mogelijk is onderzoekt  Reindonk Energie in opdracht van de gemeente wat er sociaal mogelijk is. De gemeente vindt het namelijk belangrijk dat de windmolens minimaal 50% lokaal eigendom zijn. Reindonk heeft onderzocht / onderzoekt samen met inwoners en omwonenden op welke manier de opbrengsten ook lokaal blijven.

Omgevingswet

Tijdens het proces van de gebiedsontwikkeling gaat naar verwachting ook de omgevingswet van start. Martijn de Winter, advocaat gespecialiseerd in omgevingsrecht, gaat in op de omgevingswet/MER en wat dit betekent voor de gebiedsontwikkeling. Aan bod komt wat de rol en bevoegdheid is van de gemeenteraad en hoe de raad wordt betrokken.  

Informatieavond en excursie

Meer informatie over gezondheid en geluid volgt tijdens de informatieavond voor inwoners op 7 juni. Op 17 juni wordt een excursie georganiseerd zodat omwonenden, raadsleden en genodigden vergelijkbare windmolens van dichtbij kunnen bekijken en ervaren. Alle informatie volgt op deze pagina.