Open brief van Ryan Palmen

17 mrt 2020
Foto van burgemeester Ryan Palmen
Lees hier de open brief van burgemeester Ryan Palmen van 17 maart 2020 over het corona-virus in Horst aan de Maas.

Beste inwoners van Horst aan de Maas,

Gisteren en eergisteren heb ik via omroep Horst aan de Maas al een aantal vragen beantwoord en een oproep gedaan. Door middel van deze brief, richt ik me vandaag rechtstreeks tot jullie.

Condoleance

Allereerst wil ik namens het gemeentebestuur mijn medeleven betuigen aan de familie van de 78-jarige inwoonster van onze gemeente die aan het corona-virus is overleden. We leven allemaal in een bepaalde mate van onzekerheid en angst, maar voor jullie is het corona-virus een harde werkelijkheid geworden. We zijn in gedachten bij jullie en wensen jullie heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Neem de maatregelen serieus

Het is duidelijk: het corona-virus gaat aan niemand voorbij. Dus ook niet aan ons. Die boodschap gaf gisteren onze minister-president al in zijn toespraak. We gaan dus met elkaar een zware en onzekere periode tegemoet. Ook in Horst aan de Maas hebben alle maatregelen grote effecten op onze dagelijkse bezigheden.  

Het is voor ons allemaal een onbekende situatie, die voor iedereen enorm wennen zal zijn. De maatregelen van de Rijksoverheid zijn nog steeds onverkort (vooralsnog tot in ieder geval 6 april) van kracht. Ik wil ze toch nog even onder de aandacht brengen.

  • was je handen regelmatig met zeep;
  • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • schud geen handen; 
  • werk indien mogelijk thuis;
  • blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts;
  • ziek uit en blijf thuis totdat je minstens 24 uur klachtenvrij bent;
  • zoveel als mogelijk sociale onthouding;
  • houd gepaste afstand van elkaar (1,5 meter);
  • afhalen van eten mag, ter plaatsen consumeren mag niet. Houd afstand in de rij.  

Meer mensen zullen ziek worden; zoek alleen zorg als klachten verergeren

Het is een harde waarheid, maar er zullen nog veel meer mensen het corona-virus krijgen. Ook in Horst aan de Maas, ook in onze directe omgeving. Toch zal de GGD daar in principe niet meer op testen. Het maakt voor de behandeling van de meeste mensen namelijk niet uit. Of het nu het corona-virus is of een gewone griep; het advies is hetzelfde. Blijf thuis en ziek goed uit. Verergeren de klachten, zoek alleen dan de zorg op. Zo houden we de zorg beschikbaar voor mensen die het echt nodig hebben.

Alleen samen vlakken we de besmettingscurve af

De meeste inwoners zullen dus slechts lichte klachten krijgen die vergelijkbaar zijn met een gewone griep of verkoudheid. Ook in Horst aan de Maas volgen we daarom de strategie die minister-president Rutte gisteren in zijn toespraak heeft uitgelegd. Die strategie is er op gericht om met elkaar de verspreiding van het corona-virus in te dammen. Rutte noemde het groepsimmuniteit. Dat betekent dat iedereen die het virus heeft gehad daar immuun voor wordt. In zekere zin vormen zij zo een schild voor hen die kwetsbaarder zijn, en wordt “de groep” op den duur immuun voor het virus. Een proces dat een hele tijd duurt en daarom zijn alle maatregelen er op gericht om zoveel mogelijk mensen af te schermen van het virus. De piek van de besmettingen moet worden afgevlakt. En dat gaat lukken als we ons allemaal aan de opgelegde maatregelen houden.

Hamsteren doet anderen tekort

Ik zie in Horst aan de Maas dat de maatregelen in grote lijnen goed worden nageleefd. Men helpt elkaar waar het kan en spontaan ontstaan er initiatieven die laten zien dat we klaar staan voor elkaar. Mensen bieden zich aan om boodschappen te doen voor diegenen die extra voorzichtig moeten zijn. Onze ouderen of kwetsbare inwoners bijvoorbeeld. Het is juist voor hen ontzettend belangrijk dat de winkels goed bevoorraad blijven. Hamsteren past daar niet bij en is bovendien helemaal niet nodig. Supermarkten hebben grote voorraden, die, net als altijd, worden aangevuld. Alleen als er wordt gehamsterd, ontstaan er lege schappen. Niet doen dus. Juist voor de ouderen en kwetsbaren onder ons.

Zorgen en economische ondersteuning

Er zijn grote zorgen. Ik begrijp dat; ik heb ze zelf ook. Zorgen bij bijvoorbeeld onze ondernemers in de horeca, die vanaf zondag ineens hun zaak moesten sluiten. Maar ook zorgen voor mensen die binnenkort geen werk meer hebben. Voor henzelf of voor hun medewerkers. Juist vanwege die zorgen, werken we niet alleen landelijk aan regelingen die jullie kunnen ondersteunen. Ook in Horst aan de Maas werken we aan maatregelen die jullie in deze moeilijke tijden verlichting kunnen geven. Zo kunnen bijvoorbeeld zzp’ers via het Besluit Bijstandsregeling Zelfstandigen (Bbz) bij de gemeente een inkomensaanvulling aanvragen. Daarnaast werken we aan een regeling voor uitstel van betaling van gemeentelijke heffingen. Er is nog een aantal andere regelingen die we op korte termijn voor onze ondernemers op een rij gaan zetten. Ook bij MKB Limburg of op de hulplijn die de Kamer van Koophandel heeft ingesteld (0800-2117) kun je terecht voor meer informatie.

Trots en vertrouwen

En toch... Als ik kijk naar de voortvarendheid waarmee alle maatregelen worden opgevolgd. Als ik kijk naar alle spontane initiatieven die er ontstaan, juist in deze moeilijke tijd, waarvan we niet weten hoe lang die gaat duren of wat de effecten op de langere termijn zijn. Als ik daar naar kijk, dan maakt me dat trots dat ik jullie burgemeester mag zijn. Dan geeft me dat vertrouwen dat we er samen uit gaan komen. Samen maken we er het beste van. Door vol te houden en creatief te zijn. Ik zie studenten, die nu thuis zitten, oppasdiensten aanbieden voor gezinnen waarvan de ouders buitenshuis moeten werken. Omdat ze bijvoorbeeld in de zorg werken of elders waar men bezig is om deze crisis het hoofd te bieden. Al die mensen die een rol spelen en van belang zijn om het leven in Horst aan de Maas zo goed mogelijk te laten door lopen. Van vuilnisophaaldienst tot winkelpersoneel, van zorgmedewerkers tot politieagenten. Iedereen die zijn of haar bijdrage levert: ik heb grote waardering en respect voor wat jullie doen. 

Let een beetje op elkaar…

Onze minister-president sloot er gisteren zijn toespraak mee af: ‘Let een beetje op elkaar. Ik reken op u’. Onze gouverneur had het in zijn open brief over ‘dichtbij willen zijn’. Ik zou beide uitspraken willen combineren door jullie te vragen om de komende tijd goed op elkaar te letten en elkaar (dicht) bij te staan. Mag ik dat van jullie vragen?

Ryan Palmen
Burgemeester van Horst aan de Maas