Op zoek naar een nieuwe burgemeester

Drs. R.F.I. (Ryan) Palmen benoemd tot nieuwe burgemeester van Horst aan de Maas.

In december 2017 nam Kees van Rooij afscheid van de gemeente Horst aan de Maas. Inmiddels is drs. R.F.I. (Ryan) Palmen benoemd tot nieuwe burgemeester van Horst aan de Maas met ingang van 1 april 2019.

In de tussentijd is mevrouw Ina Leppink-Schuitema is waarnemend burgemeester. De heer Ryan Palmen is op 18 december 2018 door de gemeenteraad voorgedragen als nieuwe burgemeester.

Procedure

 • 4 september 2018: De gemeenteraad stelt profielschets voor nieuwe burgemeester vast tijdens openbare raadsvergadering. Profielschets wordt aangeboden aan de Gouverneur
 • September 2018: De minister van BZK publiceert een advertentie voor een nieuwe burgemeester in de Staatscourant.
 • 28 november 2018: In het persbericht van Kabinet van Commissaris van de Koning van Limburg staat het overzicht van alle sollicitanten. 16 kandidaten hebben gesolliciteerd, waaronder 6 vrouwelijke. Het merendeel van de kandidaten heeft een ambtelijke en of politiek-bestuurlijke achtergrond. Politieke gezindheid van de kandidaten:
  • CDA: 5 kandidaten
  • D66: 1 kandidaat
  • PvdA: 3 kandidaten
  • VVD: 3 kandidaten
  • Lokale partij: 2 kandidaten
  • Partijloos: 2 kandidaten
 • November 2018: De Gouverneur maakt een selectie uit de ingekomen sollicitaties  en bespreekt deze met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad (meestal fractievoorzitters, plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad en een adviseur uit het college van B&W).
 • November/ december 2018: De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met kandidaten.
 • 18 December 2018: In besloten raadsvergadering neemt gemeenteraad een besluit over de voordracht van de vertrouwenscommissie. Vervolgens wordt in dezelfde raadsvergadering in openbaarheid de voorgedragen kandidaat bekend gemaakt: Ryan Palmen. De heer Palmen is nu burgemeester in de gemeente Hilvarenbeek.  Lees het persbericht.
 • Januari 2019: Voordracht wordt doorgegeven aan de minister van BZK.
 • 1 Februari 2019: De minister neemt een besluit over voordracht en de Ryan Palmen is vervolgens benoemd middels een koninklijk besluit. Lees hier de publicatie op Rijksoverheid.nl.
 • April 2019: Installatie nieuwe burgemeester.

Profielschets

Op 4 september 2018 stelde de gemeenteraad de profielschets vast.  Die profielschets beschrijft wat voor type burgemeester Horst aan de Maas nodig heeft. De gemeenteraad heeft daarvoor in juni de mening van onze inwoners geinventariseerd. Raadpleeg hier de profielschets en de resultaten van deze inwonerraadpleging.