Ontwikkelingen A73-Maaslijn haalbaarheid windmolens

25 januari 2023
Algemeen

Wij organiseren voor alle geïnteresseerden een informatiebijeenkomst over de Gebiedsontwikkeling A73-Maaslijn.

Aanmelden voor de bijeenkomst op 16 februari 2023.

Wat houdt de Gebiedsontwikkeling A73-Maaslijn in?

Horst aan de Maas wil in 2030 zo’n 30% van de energie die we nodig hebben duurzaam en lokaal opwekken. In het Kader Opwekking Duurzame Elektriciteit zijn twee gebieden aangewezen waar we de mogelijkheden voor energielandschappen verder onderzoeken. Dit zijn de gebieden Mariapeel voor zonne-energie en de A73-Maaslijn voor windenergie.

De gemeenteraad heeft in het gebied A73-Maaslijn drie gebieden aangewezen om te onderzoeken of het plaatsen van windmolens haalbaar is en op welke manier. Dit zijn Klaver 11, Witveld en Hoogheide. Hierbij heeft het college de opdracht meegekregen om ook te kijken naar de toekomstige ontwikkelingen voor landbouw, natuur en leefbaarheid.

Na uitkomst milieutechnische analyse focus op Witveld en Hoogheide

Om tot de gebiedsontwikkeling te komen is er een milieutechnische analyse uitgevoerd. Uit deze analyse die eind januari 2023 opgeleverd is, blijkt dat er op dit moment geen mogelijkheid is voor windenergie in het gebied Klaver 11. Het rapport wijst uit dat er wel mogelijkheden zijn voor windmolens in het gebied Witveld en Hoogheide. In het verdere proces waarbij onder andere de sociale haalbaarheid nog verder wordt onderzocht leggen wij voor nu de focus op Witveld en Hoogheide. In deze gebieden gaan we aan de hand van de nieuwe resultaten verder praten met inwoners, bedrijven en anderen in de omgeving om verder te onderzoeken wat zij vinden van het plaatsen van windmolens in het gebied.

Ook wordt een businesscase uitgewerkt. Hiermee krijgen we een globaal beeld van de kosten en de opbrengsten. Wij willen namelijk de opbrengsten eerlijk delen met het gebied. Over  de mogelijke kansen die dit met zich meebrengt, gaan we met de inwoners, ondernemers en grondeigenaren in gesprek tijdens de werkateliers in april.

Informatiebijeenkomsten over huidige stand van zaken

De technische verkenning heeft meer tijd gekost dan gepland. Ook de projectgroep op sterkte krijgen kostte tijd. Daarom zijn de werkateliers opgeschoven naar april. We vinden het namelijk belangrijk om u eerst goed te informeren over de resultaten van de milieutechnische analyse. Deze informatie draagt namelijk bij aan meer gerichte uitkomsten in het werkatelier.

Inwoners, grondeigenaren en ondernemers in de gebieden Klaver 11, Witveld en Hoogheide zijn per brief uitgenodigd voor een aparte informatiebijeenkomst waarbij ze bijgepraat worden. Heeft u geen brief ontvangen, maar woont u wel in of op korte afstand van dit gebied, en heeft u interesse in de bijeenkomst? Meld u dan uiterlijk 15 februari aan.

Bijeenkomst op 16 februari

De  bijeenkomst voor alle inwoners vindt plaats op 16 februari in gemeenschapshuis 't Haeren in Grubbenvorst en start om 19.00 uur. Meld u vooraf aan. Bent u verhinderd, maar wilt u na afloop wel de presentatie ontvangen of u alvast aanmelden voor het werkatelier? Dan kunt u dit ook aangeven in het aanmeldformulier.

Wilt u meer weten over de gebiedsontwikkeling A73-Maaslijn?

Lees dan meer over het proces op onze projectpagina