Ontwerp voor nieuwe sporthal gereed

16 nov 2021
Impressie sporthal aan zijde van gezamenlijke
De gemeente Horst aan de Maas is samen met betrokken partijen tot een mooi en gedragen ontwerp gekomen voor een nieuwe sporthal. De sporthal komt op het bestaande sportpark in Meterik.

Voordat de schop in de grond kan moet eerst het bestemmingsplan worden vastgesteld. Het college heeft ingestemd met het ontwerp van het bestemmingsplan en dit ligt van 25 november 2021 tot 6 januari 2022 ter inzage.

Wethouder Han Geurts is blij dat de plannen nu concreet zijn: “In 2019 hebben we samen met inwoners plannen gemaakt voor onze binnensportaccommodaties met als belangrijk aandachtspunt het tekort aan sporthalcapaciteit. Het plan voor deze sporthal lost dit op.  Samen met de diverse partijen die er hun thuis gaan krijgen en de omgeving hebben we het verder vorm gegeven. Ik ben blij met het resultaat en kan niet wachten tot begin 2022, wanneer de schop de grond in kan.

Ontwerp

De plannen zijn samen met de sportverenigingen, het onderwijs, dorpsraden en buurtbewoners tot stand gekomen, waarbij er veel oog was voor de invulling van het sportpark maar zeker ook voor  voldoende parkeervoorzieningen en een goede bereikbaarheid. De sporthal wordt een multifunctionele accommodatie. Binnensportverenigingen en buitensportverenigingen maken er samen gebruik van en delen verschillende ruimtes en de horeca. Tevens wordt een van de natuurgrasvelden van RKSV Meterik omgezet naar een kunstgrasveld.
Omdat de gemeente duurzaamheid belangrijk vindt wordt er, naast mogelijke toepassing van zonnepanelen, bij de bouw zoveel mogelijk gebruik gemaakt van herbruikbare grondstoffen.

Omgeving

Ook aan de verkeersveiligheid is gedacht. De gemeente doet een aantal aanpassingen aan de Speulhofsbaan. Zoals het aanleggen van een voetpad vanuit Meterik tot aan het sportpark. Met het basisonderwijs is de gemeente nog in overleg, om voor de jongste kinderen aanvullend sport- en spelvoorzieningen te treffen dichterbij de school.

Planning

Het bestemmingsplan ligt vanaf 25 november 2021 ter inzage en kunt u dan bekijken via de website Ruimtelijke Plannen. In februari 2022 wordt het bestemmingsplan aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling. Naar verwachting start de sloop van het huidige gebouw in het eerste kwartaal van 2022. Aansluitend wordt de sporthal gebouwd, het kunstgrasveld aangelegd en de directe omgeving aangepakt (parkeerplaats en Speulhofsbaan). De verwachting is dat de nieuwe sporthal en omgeving een jaar na aanvang van de werkzaamheden, begin 2023, klaar is.