Onderzoek naar koopgedrag in Limburg

18 nov 2019
kunstwerk boodschappentas
Er is een grootschalig onderzoek gaande naar het koopgedrag in Limburg. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners van de provincie hun boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Inwoners uit Horst aan de Maas worden uitgenodigd hier aan deel te nemen.

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. De provincie zet zich daarom samen met gemeenten en winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

In middels is in Limburg daarom een grootschalig onderzoek gestart. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners van de provincie hun boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en de provincie bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de Provincie Limburg. Ook de gemeente Horst aan de Maas neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door I&O Research.

Deelnemers gezocht

Het veldwerk start eind oktober en loopt door tot eind november. In deze periode worden ook inwoners uit H uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincie Limburg een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via deze link

Onder de deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van €25 verloot.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek Limburg 2019.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek is er de website ksol2019.nl. Mailen kan naar info@ksol2019.nl.