Onderzoek naar haalbaarheid woningbouwontwikkeling aan de Krouwelstraat in Sevenum

08 mei 2023
Algemeen
Ondertekening intentieovereenkomst woningbouwontwikkeling D'n Crouwel in Sevenum door André van den Brand, Eric Beurskens, Roy Bouten en Stefan Jansen

We zetten de volgende stap in het realiseren van de doelstellingen van het Masterplan Wonen. Samen met projectontwikkelaar De Crouwel Vastgoed B.V. gaan we de komende maanden onderzoeken of een nieuw woningbouwgebied rondom de Krouwelstraat te Sevenum haalbaar is. Dit is nodig om voldoende nieuwe woningen te krijgen die bij de behoeften van inwoners passen op een plek waar zij zich thuis gaan voelen. 

Intentieovereenkomst

In het Masterplan Wonen uit 2021 is het doel geformuleerd om meer balans op deze markt te krijgen. Hiervoor moet het aanbod van woningen flink omhoog. Het ontwikkelen van een woningbouwplan in het gebied d'n  Crouwel in Sevenum draagt hieraan bij. Het eigendom van de ontwikkellocatie ligt voor iets meer dan de helft bij de gemeente. Het overige deel heeft De Crouwel Vastgoed B.V. van marktpartijen aangekocht. Vanwege de rechtsposities is het belangrijk om in de planvormingsfase al goed samen te werken en daarom sluiten we met projectontwikkelaar De Crouwel Vastgoed B.V. een intentieovereenkomst.  Deze overeenkomst is ondertekend door wethouders Eric Beurskens, Roy Bouten en directeuren André van den Brand en Stefan Jansen.

Het doel is om te komen tot een modern, fijn en gezond leefgebied. Met een mix van natuurlijk groen en koop- en (sociale-)huurwoningen. Zowel starters- en levensloopbestendige woningen als vrije kavels zullen een plek krijgen. De openbare ruimte wordt ingericht met veel groen. Meer groen leidt tot gezondere mensen en minder zorggebruik. Groen is bovendien de beste (en noodzakelijke) remedie tegen de effecten van klimaatverandering, zoals hittestress en wateroverlast.  

Omgevingsgesprek 

De komende maanden zal de haalbaarheid verder onderzocht worden en zullen voorbereidingen getroffen worden om tot een omgevingsplan te komen. Vanaf het allereerste begin zal het omgevingsgesprek met de aanwonenden en belanghebbenden een belangrijk onderdeel van dit proces zijn. Hierin nemen we mee wat te doen met de monumentale en cultuurhistorisch-relevante boerderij ter plaatse van de voorgenomen bouwlocatie. 

Luchtfoto van ontwikkelgebied D'n Crouwel in Sevenum