Omgevingsvergunning nodig? Praat eerst met uw buren!

30 mrt 2021
Groep zakelijk geklede mensen rubriceert gekleurde kaartjes op een tafel.
Gemeente Horst aan de Maas heeft een belangrijke stap gezet richting ‘beginspraak’: inspraak aan het begin van besluitvormingsprocessen. De gemeente nodigt inwoners en ondernemers uit een ‘Omgevingsgesprek’ te houden vóórdat ze een omgevingsvergunning of bestemmingsplan(wijziging) aanvragen. Initiatiefnemers in de gemeente kunnen met behulp van richtlijnen aan de slag met het omgevingsgesprek.

Doel omgevingsgesprek

Tijdens een omgevingsgesprek praten initiatiefnemers met iedereen die te maken heeft met het plan. De initiatiefnemer kan zijn plannen presenteren en toelichten. Tegelijkertijd kunnen meningen en ideeën uit de omgeving worden opgehaald. Misschien is er aanpassing mogelijk om in te spelen op wensen uit de omgeving of kan de initiatiefnemer zorgen wegnemen. Het is niet zo dat iedereen het met elkaar eens moet worden. Het omgevingsgesprek voorkomt mogelijk wel bezwaren en vertraging in de uitvoering van de plannen. In de raadsvergadering van 20 april neemt de gemeenteraad een besluit over het vaststellen van de richtlijnen voor het omgevingsgesprek.

Wethouder Roy Bouten is blij met de invoering van het omgevingsgesprek: “Het zit in Horst aan de Maas gelukkig al in ons DNA om elkaar op te zoeken. Voor de meeste inwoners en ondernemers in onze gemeente is het al een vanzelfsprekendheid om hun buren te betrekken bij bouw- of verbouwplannen. Het omgevingsgesprek helpt daar bij. Voor de situaties waar dat nog niet gebeurt, zeggen we hiermee als gemeente dat we iets van jou als initiatiefnemer verwachten. Ik ben daarom ook blij met deze richtlijnen: we laten hiermee zien dat we het belangrijk vinden om rekening te houden met elkaar en elkaars belangen.”

Zelf aan de slag

Initiatiefnemers kunnen de gemeente om advies vragen over wie te betrekken bij hun plannen. Ook biedt de gemeente begeleiding bij omgevingsgesprekken in de vorm van pilots. Inwoners die met begeleiding aan de slag willen met het omgevingsgesprek, kunnen hiervoor contact opnemen met de gemeente.

Omgevingswet 2022

Het voeren van een omgevingsgesprek wordt per 1 januari 2022 verplicht. Er zijn op dit moment veel wetten en regels voor onze fysieke leefomgeving. Die worden met de komst van de nieuwe Omgevingswet vereenvoudigd en samengevoegd. De invoering van de Omgevingswet is een grote klus én kans voor iedereen die erbij betrokken is: gemeente, inwoners en ondernemers. De rol van de overheid verandert en er komt steeds meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving. Inwoners en ondernemers nemen, door de toenemende beschikbaarheid van informatie, steeds meer zelf de verantwoordelijkheid. En de gemeente betrekt ze ook steeds vaker bij het ontwikkelen van plannen.