Omgevingsvergunning nodig?

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Wilt u een boom kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Heeft u een vergunning nodig? Overleg dan eerst met de gemeente of uw plannen kans maken op een vergunning. Of misschien heeft u wel geen vergunning nodig. U voorkomt dan teleurstellingen en u maakt geen onnodige kosten.

Overleg met gemeente

  • Als u een bouwplan heeft en twijfelt of het mag, dan kunt u dit van tevoren met ons bespreken. U doet dan een informatieverzoek. Dit is gratis. We kijken dan of uw plan kans maakt op een vergunning.
  • We nemen binnen 2 weken contact met u op. We bespreken dan met u wat er verder gebeurt. En wat u verder kunt verwachten. 
  • U bespaart kosten voor aanvragen die geen kans maken op een vergunning.
  • Heeft u een ingewikkeld (bouw)plan of wilt u een uitspraak van het college of een plan mag? Dan is de volgende stap een ‘principeverzoek’. Voor dit verzoek werkt u de plannen verder uit. We stemmen met u af of dit nodig is.
  • Een eenvoudig principeverzoek kost € 189,65. Een uitgebreid principeverzoek kost € 898,20.

Vergunning nodig?

Zelf checken

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat precies waar wat gebouwd mag worden. En hoe u gebouwen en grond mag gebruiken. De bestemmingsplannen staan op de website Ruimtelijke Plannen.

Past uw plan niet in het bestemmingsplan? Overleg dan met de gemeente of uw plan kans maakt op een vergunning. 

Meer informatie