Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals de bouwvergunning, de kapvergunning en de milieuvergunning. Hierdoor is de aanvraag van die vergunningen simpeler geworden. Er is nog maar 1 aanvraag en 1 procedure voor verschillende activiteiten.

Waar heeft u een omgevingsvergunning voor nodig?

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Wilt u een boom kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Heeft u een vergunning nodig? Overleg met de gemeente of uw plannen kans maken op een vergunning. Of misschien heeft u wel geen vergunning nodig. U voorkomt dan teleurstellingen en u maakt geen onnodige kosten.

U heeft meestal een vergunning nodig voor:

 • Bouwen of verbouwen
 • Slopen of asbest verwijderen
 • Boom kappen: als het een monumentale of bijzondere boom is en in beschermde gebieden
 • Inrit of uitweg maken
 • Monument verbouwen
 • Reclame aanbrengen
 • Milieubelastende activiteiten
 • Afwijken van het bestemmingsplan
 • Brandveilig gebruik. Bel hiervoor de gemeente.

Start u een procedure voor een wijziging, afwijking of een nieuw bestemmingsplan na 1 juli 2023? Dan volgen wij de procedure volgens de Omgevingswet die vanaf 1 januari 2024 geldt. Een bestemmingsplanprocedure kost veel voorbereidingstijd. Daarom lukt het niet om voor 31 december 2023 een besluit te nemen over het plan. U volgt daarom vanaf 1 juli 2023 al de procedure voor het wijzigen, afwijken of opstellen van een omgevingsplan.

Vergunningvrij bouwen

U hoeft niet altijd een omgevingsvergunning aan te vragen. In sommige gevallen mag u vergunningvrij bouwen.

Boom kappen

U vraagt een vergunning aan als u een boom of houtopstand (hakhout, een houtwal of een of meer bomen) wilt kappen die op de lijst van monumentale en bijzondere bomen staat of als u in een beschermd gebied woont. Voor alle overige bomen of houtopstanden heeft u geen vergunning nodig. In de beleidsnota kappen van bomen in het archief van onze website leest u alle regels en kunt u de bomenlijst met bijzondere en monumentale bomen bekijken.

Twijfelt u? Of heeft u nog vragen? Bel ons dan op 077 - 477 97 77.

Overleg uw plannen met de buurt

Bent u van plan om iets te bouwen of uw woning of bedrijf te veranderen? Overleg dan uw plannen met de buurt voordat u een vergunning aanvraagt. Dit heet een omgevingsgesprek. Het omgevingsgesprek is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet gaat op 1 januari 2024 in. In Horst aan de Maas gaan we nu al aan de slag met omgevingsgesprekken. 

Prijs

De prijs hangt af van wat u gaat doen. In de legesverordening 2023 staan alle prijzen.

Behandeling en besluit

 • De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit over uw vergunning. Lukt dat niet binnen deze tijd, dan mag de gemeente maximaal 6 weken verlengen.
 • Heeft u niet alle informatie ingestuurd? Dan kunt u de aanvraag aanvullen. In dat geval zet de gemeente de termijn van 8 weken stil totdat u de aanvullende informatie heeft ingestuurd.
 • Voor uitgebreide vergunningsaanvragen gelden andere termijnen. Een uitgebreide vergunningsaanvraag is meestal nodig bij:
  • wijzigingen aan een rijksmonument
  • handelingen in strijd met het bestemmingsplan
  • gevolgen voor het milieu

Besluit

 • Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, krijgt u de vergunning via e-mail.
 • Als de gemeente uw aanvraag afkeurt, krijgt u een een e-mail waarin dit staat.
 • Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na ontvangst bezwaar maken.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Soms heeft u een (vormvrij) m.e.r.-beoordelingsbesluit nodig voor uw omgevingsvergunning. Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat wij dit besluit kunnen nemen vóórdat u uw aanvraag voor een omgevingsvergunning indient. Dit regelt u door van uw initiatief melding te maken via het indienen van een zogenaamde aanmeldnotitie via gemeente@horstaandemaas.nl. Wij adviseren u om hiervoor de hulp van een milieukundig adviseur in te schakelen.

Als u bij uw aanvraag geen (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsbesluit voegt, dan kunnen we uw aanvraag niet behandelen.