Noodverordening hoogwater

De noodverordening geldt niet meer.

De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft de noodverordening voor de gemeente Horst aan de Maas ingetrokken. We blijven uiteraard waakzaam.

Blijf weg bij het water en voorkom schade en verzakking aan de dijken. Loop en fiets daarom niet over onverharde dijken. Dijken zijn mogelijk nog verzadigd van al het water en kunnen daardoor instabiel zijn. De dijkinspecteurs van Waterschap Limburg zijn op dit moment druk bezig met de controles van de dijken in onze provincie. We blijven alert en waakzaam zolang er nog geen zekerheid is over de veiligheid van de dijken.

Beschadigingen op een dijk?

Ziet u in uw buurt een beschadiging, verzakking of andere afwijkende situatie bij een dijk? Neem dan contact op met het Centraal Meldpunt Water van Waterschap Limburg: (0800) 0341. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Het Waterschap bepaalt met hulp van uw informatie hoe snel zij de dijk komen controleren.