Noodopvang asielzoekers op deel evenemententerrein Horst

22 juli 2022
Algemeen
Rij woonunits op een grasveld. De woonunits zijn vierkant met in het midden een deur. De units zijn ongeveer 3 meter breed aan de voorzijde.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft niet voldoende opvangplekken voor alle asielzoekers die naar Nederland komen. Daarom heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan alle Veiligheidsregio’s een dringend verzoek gedaan om noodopvang voor asielzoekers mogelijk te maken. Horst aan de Maas neemt deze verantwoordelijkheid gedeeltelijk op zich voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). De gemeente Horst aan de Maas gaat tijdelijk voor 10 weken - van woensdag 10 augustus tot en met 19 oktober 2022 - maximaal 150 asielzoekers opvangen op een deel van het evenemententerrein in de Kasteelse Bossen.

Samenwerking

Wij organiseren samen met de Veiligheidsregio Limburg-Noord en een ervaren professioneel bedrijf het beheer en toezicht in en rondom de opvanglocatie. Burgemeester Ryan Palmen licht toe: 'We kunnen op dit moment als tijdelijke oplossing ruimte bieden in onze gemeente en trekken hierin op met de collega's van de Veiligheidsregio. Daar heb ik ook aangekaart dat het op de landelijke agenda moet staan hoe we hier in ons land mee omgaan. Los daarvan moeten we nu dus wel samen onze verantwoordelijkheid nemen en op een zo humaan mogelijke manier mensen opvangen. Ik begrijp dat dit impact kan hebben op de directe omgeving. Ook in Horst gaan we de crisisnoodopvang goed regelen voor onze tijdelijke gasten én voor de direct omwonenden.’

Op maandag 25 juli zetten we het terrein af en starten we met de inrichting. De opvang komt op het gedeelte achter de bomenrij op het evenemententerrein. Hiermee verwacht de gemeente dat de opvang op deze locatie geen of minimale impact heeft op het gebruik van het evenemententerrein. De omwonenden van het evenemententerrein zijn donderdag en vrijdag persoonlijk en/of per brief geïnformeerd over de opvanglocatie.

Vrijwilligers

Mensen kunnen zich aanmelden als vrijwilliger om mee te helpen met bijvoorbeeld koffie zetten, mensen te woord staan, een luisterend oor bieden, klaarzetten of opruimen van de catering, vragen beantwoorden of dingen uitzoeken.