Nieuwsoverzicht

Wat te doen bij stormschade?

Het KNMI heeft voor zondag 9 februari 2020 code oranje aangekondigd. Er worden zeer zware windstoten in het hele land verwacht. Hopelijk heb je het niet nodig maar wie bel je bij stormschade of wateroverlast? Lees meer.
Wie bellen bij stormschade? De informatie staat ook in de tekst.

Verbeteren leefomgeving omwonenden Californië

Er komt geen verbindingsweg tussen Greenport Californië. Het college steekt het geld dat beschikbaar was voor deze weg nu in het verbeteren van de leefomgeving van de omwonenden in het buurtschap Californië. Omwonenden hebben de wens uitgesproken voor verlichting lang het fietspad Horsterweg/ Venloseweg en dat wordt dit jaar gerealiseerd.
verlichting fietspad

Gemeente investeert in stationsomgeving

Het college van de gemeente Horst aan de Maas stelt de gemeenteraad voor geld beschikbaar te stellen voor de stationsomgeving. Met een gemeentelijke investering van €1,3 miljoen kan alsnog de zeer gewenste fiets- en voetgangerstunnel in dat gebied gerealiseerd worden.
Logo Horst aan de Maas

Samen op weg naar een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg

Limburg vraagt € 20 miljoen van het Rijk om de brede welvaart in Noord-Limburg te versterken en is bereid hetzelfde bedrag hiervoor beschikbaar te stellen. In totaal heeft het rijk in de 3e tranche voor 'Regio Deals' € 180 miljoen beschikbaar voor voorstellen uit regio’s. Provincie en Regio hebben samen met vele partners een voorstel gemaakt om een bijdrage te leveren aan een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg. Eerder dit jaar ontving Limburg al € 40 miljoen voor de regiodeal Parkstad. Tevens investeren Provincie en de Regio Noord-Limburg in de periode 2020-2023 aanvullend nog eens samen € 40 miljoen in gezamenlijke prioriteiten. Deze afspraken zijn op 3 december in een samenwerkingsconvenant vastgelegd.
Ondertekening regiodeal

Meld je aan voor het energiepanel!

Ook Horst aan de Maas staat voor de uitdaging om te verduurzamen en in 2050 energieneutraal te zijn. Een opgave die alleen samen te realiseren is. Wil jij meepraten over de energievraagstukken in Horst aan de Maas? Geef je dan op voor het energiepanel en kom op 11 december naar de eerste bijeenkomst.
Groep zakelijk geklede mensen rubriceert gekleurde kaartjes op een tafel.

Netwerkbijeenkomst Armoede

In verband met te weinig aanmeldingen gaat de netwerkbijeenkomst Armoede van 10 december helaas niet door. Hopelijk zien we u weer bij een volgende bijeenkomst.
netwerkbijeenkomst armoede

Gevolgen stikstofproblemen voor Horst aan de Maas

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State beslist dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. Dit heeft ook gevolgen voor initiatieven in Horst aan de Maas.
Logo Horst aan de Maas

Aanvraagprocedure gehandicaptenparkeerkaart gewijzigd

De gemeente Horst aan de Maas heeft de aanvraagprocedure voor een gehandicaptenparkeerkaart gewijzigd. Inwoners die voor het eerst een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen, moeten sinds 15 september 2019 een medisch onderzoek laten uitvoeren.
gehandicaptenparkeerkaart

Pagina's

Page 4 of 5