Nieuwsoverzicht

Wie verdient de Nationale Vrijwilligersprijs?

Meld initiatieven en vrijwilligers nu aan! Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol. Gelukkig zijn er binnen onze gemeente veel inwoners die dit met enorm veel inzet doen én met heel veel plezier. Dat verdient erkenning en waardering! Met de Nationale Vrijwilligersprijzen worden lokale en landelijke organisaties én bijzondere vrijwilligers in het zonnetje gezet. De gemeente Horst aan de Maas mag drie initiatieven aanmelden voor deze Nationale Vrijwilligersprijs. Daarbij mogen we ook twee vrijwilligers doorgeven die extra in het zonnetje gezet mogen worden.
Logo vrijwilligersprijs en een portret jong meisje als winnaar

Samen op weg naar een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg

Limburg vraagt € 20 miljoen van het Rijk om de brede welvaart in Noord-Limburg te versterken en is bereid hetzelfde bedrag hiervoor beschikbaar te stellen. In totaal heeft het rijk in de 3e tranche voor 'Regio Deals' € 180 miljoen beschikbaar voor voorstellen uit regio’s. Provincie en Regio hebben samen met vele partners een voorstel gemaakt om een bijdrage te leveren aan een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg. Eerder dit jaar ontving Limburg al € 40 miljoen voor de regiodeal Parkstad. Tevens investeren Provincie en de Regio Noord-Limburg in de periode 2020-2023 aanvullend nog eens samen € 40 miljoen in gezamenlijke prioriteiten. Deze afspraken zijn op 3 december in een samenwerkingsconvenant vastgelegd.
Ondertekening regiodeal

Gemeente stopt met WhatsApp

Vanaf 1 december kunt u ons helaas geen appje meer sturen. Nederlandse gemeenten mogen deze gratis berichtenservice namelijk niet meer gebruiken voor dienstverlening. Dit heeft WhatsApp kortgeleden besloten.
Logo WhatsApp

Meld je aan voor het energiepanel!

Ook Horst aan de Maas staat voor de uitdaging om te verduurzamen en in 2050 energieneutraal te zijn. Een opgave die alleen samen te realiseren is. Wil jij meepraten over de energievraagstukken in Horst aan de Maas? Geef je dan op voor het energiepanel en kom op 11 december naar de eerste bijeenkomst.
Groep zakelijk geklede mensen rubriceert gekleurde kaartjes op een tafel.

Netwerkbijeenkomst Armoede

In verband met te weinig aanmeldingen gaat de netwerkbijeenkomst Armoede van 10 december helaas niet door. Hopelijk zien we u weer bij een volgende bijeenkomst.
netwerkbijeenkomst armoede

Gevolgen stikstofproblemen voor Horst aan de Maas

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State beslist dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. Dit heeft ook gevolgen voor initiatieven in Horst aan de Maas.
Logo Horst aan de Maas

Aanvraagprocedure gehandicaptenparkeerkaart gewijzigd

De gemeente Horst aan de Maas heeft de aanvraagprocedure voor een gehandicaptenparkeerkaart gewijzigd. Inwoners die voor het eerst een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen, moeten sinds 15 september 2019 een medisch onderzoek laten uitvoeren.
gehandicaptenparkeerkaart

Restaria Horst starter van het derde kwartaal 2019

Broer en zus Stan en Lieke Janssen van Restaria Horst zijn de starters van het derde kwartaal geworden. Ze zijn jong, maar hebben toch als vanzelfsprekend de verantwoording op zich genomen voor het runnen van een familiebedrijf met circa 25 medewerkers. Ieder hebben ze een eigen domein en taak in het bedrijf en zo houden ze elkaar in balans.
Stan en Lieke Janssen

Pagina's

Page 3 of 4