Nieuwsoverzicht

Steunmaatregelen van de gemeente voor inwoners en ondernemers

De gemeente Horst aan de Maas heeft steunmaatregelen genomen voor inwoners en ondernemers, maar wil ook maatwerk leveren aan verenigingen, stichtingen en gesubsidieerde instellingen. De maatregelen zijn erop gericht hen te helpen om te gaan met de gevolgen van het coronavirus. Het is een lokale aanvulling op de tijdelijke landelijke regelingen voor banen en economie.
logo samen krijger we corona onder controle

Raadsvergadering 26 januari

Op dinsdag 26 januari is de volgende videovergadering van de gemeenteraad. Hierbij gaat het om een besluitvormende vergadering.
logo gemeenteraad

Elk kind verdient het om veilig in een gezin te kunnen opgroeien

Op 12 januari zijn de vier jeugdzorgorganisaties ’s Heeren Loo, William Schrikker Gezinsvormen, Rubicon jeugdzorg en Bijzonder Jeugdwerk met de Noord-Limburgse gemeenten een samenwerking gestart om zoveel mogelijk kwetsbare kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen een veilig thuis te bieden.
Logo Thuisdoorjou.nl

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start gegaan

In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties jouw gegevens. Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties kan hierbij helpen.
een getekende afbeelding van een mannetje en een gebouw waarop staat Meldingen Fouten in Overheidsregistraties

Nieuwjaarsboodschap Horst aan de Maas

De traditionele Nieuwjaarsontmoeting van Horst aan de Maas kan om begrijpelijke redenen niet doorgaan. Daarvoor in de plaats is een nieuwjaarsboodschap opgenomen op 16 locaties in Horst aan de Maas. In elk dorp is iemand gevraagd, samen met burgemeester Ryan Palmen, de Nieuwjaarsboodschap uit te spreken. Stem op 1 januari, 12.00 uur, af op Omroep Horst aan de Maas, of kijk op dezelfde tijd naar de nieuwjaarstoespraak op onze Facebookpagina of ons YouTube-kanaal.
Foto van 16 mensen uit de 16 dorpen van Horst aan de Maas

Horst aan de Maas blijft samenleving ondersteunen tijdens coronacrisis

Ook voor 2021 heeft het college van B en W aanvullende steunmaatregelen vastgesteld in verband met de coronapandemie. Zo komt er een aanjaagfonds voor de winkelcentra in Horst aan de Maas en wordt de start van de aflossing van de verstrekte Tozo-leningen uitgesteld. Ook wordt geen belasting geheven voor terrassen, zolang deze wegens corona verplicht gesloten zijn. Daarnaast is het college in gesprek met verenigingen en stichtingen. Samen bekijken ze welke effecten corona heeft op het verenigingsleven en hoe de gemeente kan ondersteunen.
Biljetten van 20 en 5 euro, euromunten en een stukje van een rekenmachine

Factsheet: De niet normale raad

Na de laatste raadsvergadering van het jaar op 15 december werd de Factsheet 2020 gepresenteerd: het terugblik van de gemeenteraad. Het thema van deze Factsheet is De niet normale raad en het zal geen verassing zijn dat de coronamaatregelen als een rode draad door dit jaarverslag lopen.
cover factsheet

Gemeenteraad stemt in met Kader voor het Opwekken voor Duurzame Elektriciteit (KODE)

Horst aan de Maas heeft de ambitie om tot 2030 35% energie te besparen en 30% van de benodigde energie lokaal duurzaam op te wekken. De gemeenteraad stemde gisteravond tijdens de raadsvergadering in met de KODE waarmee de randvoorwaarden voor het realiseren van toekomstige lokale, duurzame energieprojecten (zonneweides en windturbines) worden vastgelegd.
zonnecollectoren

Pagina's

Page 1 of 5