Nieuwsoverzicht

Campagne tegen zinloos papier in de brievenbus!

Minder verspilling van papier en plastic én de informatievoorziening overeind houden. Dát is het doel van de gemeente Horst aan de Maas bij de campagne tegen zinloos papier. Samen met lokale ondernemers gaan we ervoor zorgen dat iedereen die geen behoefte heeft aan huis-aan-huisbladen of reclamefolders de juiste sticker op de brievenbus plakt!
Eric van Kempen en Jeroen Schobbers, directeuren van Kempen Creeert en Roy Bouten met vergrote versies van de verschillende soorten brievenbusstickers in de hand.

Samen ouderen helpen in de zoektocht naar passende zorg

Zeven gemeenten in Noord-Limburg en Coöperatie VGZ starten de samenwerking met het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg om ouderen en hun mantelzorgers te helpen bij hun vele, soms complexe, zorgvragen. Het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg is één plek waar ouderen, hun verzorgers of mantelzorgers terecht kunnen voor advies over het vinden van passende zorg.
Tekening van 3 mensen en een stethoscoop

Voorbereidende raadsvergadering 9 maart

Op dinsdag 23 maart is de volgende besluitvormende vergadering van de gemeenteraad. Tijdens de voorbereidende videovergadering op 9 maart kun je gebruik maken van het burgerpodium om in te spreken over de geagendeerde besluitpunten.
iPad en telefoon

Een vitaal en veerkrachtig Noord-Limburg, daar gaan we voor!

In 2019 hebben de acht gemeenten van Noord-Limburg een gezamenlijke visie opgesteld voor Noord-Limburg. Eén visie met de ambitie om de Gezondste Regio van Nederland te worden. Het uitvoeringsprogramma is vastgesteld voor de komende 4 jaar en onder meer vertaald in een Regio Deal en een Regionale Investeringsagenda. Rijksoverheid, Provincie Limburg, de acht gemeenten uit Noord-Limburg, diverse onderwijsinstellingen, ondernemers en de samenleving geven samen vorm aan de uitvoering. Samen bouwen we aan een breed en stevig fundament voor een gezonde toekomst van Noord-Limburg.
Een bord aan de Maas met daarop de tekst de Gezondste Regio

Informatie over het coronavirus

Links naar het aantal besmettingen met het coronavirus, afspraak maken voor een coronatest en algemene informatie over het coronavirus.
coronavirus

Nieuwe exploitant voor cultureel centrum De Wingerd in Sevenum

Per 1 maart is Leon Hoex het nieuwe gezicht van De Wingerd. Met de huidige exploitant is overeengekomen dat het huurcontract niet wordt verlengd. In deze coronatijd zijn er geen activiteiten in De Wingerd maar we hopen allemaal dat daar snel verandering in komt. Daarom is het belangrijk dat verenigingen en andere gebruikers direct een nieuw contactpersoon hebben. Zodat zij hun activiteiten als vanouds kunnen oppakken, zodra dat weer mag en kan.
De Wingerd in Sevenum

Fleurig bloemenlint door Horst aan de Maas

Vanaf half maart start Stichting Landschap Horst aan de Maas weer met de inzaaiactie. Inwoners en bedrijven die een strook, overhoek of een groter perceel ter beschikking willen stellen kunnen zich hier voor aanmelden bij Landschap Horst aan de Maas (dus niet bij de gemeente).
bloemenweide

Gemeente Horst aan de Maas lanceert energieloket voor inwoners

Om woningbezitters beter te informeren over energiebesparing en de subsidie- en financieringsregelingen die hiervoor bestaan is de gemeente Horst aan de Maas een samenwerking aangegaan met het Duurzaam Bouwloket. Hierdoor kunnen woningbezitters gratis en onafhankelijk advies inwinnen wanneer zij hun woning energiezuinig, comfortabel en mogelijk aardgasvrij willen maken.
zonnecollectoren

Duidelijkheid voor woonwagenbewoners

Het college B&W van de gemeente Horst aan de Maas heeft het woonwagenbeleid vastgesteld. Dat is onderdeel van het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid, oftewel het Masterplan Wonen. Het woonwagenbeleid is opgesteld in samenwerking met bewoners van de verschillende woonwagenhofjes en met Wonen Limburg. Het beleid wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad, die neemt daar in maart een besluit over. Wonen Limburg gaat over het toewijzen van de standplaatsen.
woonwagenpark

Pagina's

Page 1 of 5