Nieuwsoverzicht

Betaal uw belasting op tijd

In juni stuurt de gemeente weer brieven waarin we u vragen de gemeentelijke belastingen te betalen. Heeft u eerder al een rekening gekregen van de gemeente, bijvoorbeeld voor de gemeentelijke belastingen? En is de datum waarvoor u die moest betalen al voorbij? Zorgt u er dan voor dat u die vóór 8 juni 2020 betaalt. Daarmee voorkomt u extra kosten.
Stapels munten waaruit blaadjes groeien. Een hand legt een muntje op een stapel.

Themabijeenkomst gemeenteraad over afvalbeleid en participatie

Op dinsdag 9 juni wordt de gemeenteraad bijgepraat over twee onderwerpen: afvalbeleid en participatie. Vanwege de coronamaatregelen is een bijeenkomst in de raadzaal niet mogelijk. De (burger)raadsleden kunnen via een videoverbinding presentaties volgen en met elkaar van gedachten wisselen over de verschillende stellingen. Deze digitale themabijeenkomst is openbaar. Via horstaandemaas.nl kan iedereen meekijken.
logo gemeenteraad

Rijbewijzen tijdelijk langer geldig

Door de coronamaatregelen is het soms lastig om uw rijbewijs op tijd te verlengen. Alle rijbewijzen die verlopen in de periode vanaf 1 februari 2020 t/m 31 augustus 2020 blijven daarom 7 maanden langer geldig. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat besloten.
Voorbeeld van de voorkant van een rijbewijs

Versoepeling maatregelen coronavirus in nieuwe noodverordening

Op 6 mei 2020 kondigde het kabinet een stapsgewijze versoepeling van de coronamaatregelen aan. Op basis van de versoepeling vanaf 1 juni heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord een nieuwe noodverordening vastgesteld. De boodschap blijft: vermijd drukte en houd afstand. Alleen samen krijgen we corona onder controle.
Logo van alleen samen krijgen we corona onder controle

Toekomstvisie voor centrum Sevenum

Het college van B en W wil komen tot een Centrumvisie voor Sevenum. Deze centrumvisie gaan zij samen met relevante stakeholders opstellen. De kansen en uitdagingen worden in beeld gebracht en er moet richting worden gegeven aan de ontwikkeling van het centrum.
wethouder Rudy Tegels

Mei 2021 opent het vernieuwde Gasthoês de deuren

De definitieve opleverdatum van ’t Gasthoês is vastgesteld. Maart 2021 wordt het gebouw en het buitengebeuren opgeleverd. De gebruikers van ’t Gasthoês nemen op 1 mei 2021 hun intrek in het compleet gerenoveerde gebouw. Een renovatie waarbij het gebouw uit 1900 maximaal verduurzaamd is maar wel zijn karakteristieke elementen behoudt.
Voorkant gebouw Gasthoês tijdens sloopfase

Let op: neprekening gemeentelijke belasting

Loansma & Partners verstuurt neprekeningen via e-mail. Dit is een rekening voor gemeentelijke belastingen. De rekening is niet in opdracht van de gemeente Horst aan de Maas verstuurd. Betaal de rekening dus niet.
Biljetten van 20 en 5 euro, euromunten en een stukje van een rekenmachine

Voorbereidingen om de terrassen te openen per 1 juni in volle gang

Vrijdagmiddag 15 mei is de gemeente in gesprek geweest met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Horst aan de Maas en enkele horecaondernemers over de mogelijkheden voor de horeca nu de Corona-maatregelen waarschijnlijk per 1 juni versoepeld worden. Ook hier vraagt de ruimte die we elkaar moeten geven letterlijk meer ruimte in Horst aan de Maas. Bijvoorbeeld bij het verruimen van het terras. Dit leverde de nodige vragen op voor de ondernemers. Zij zijn met elkaar, met de KHN en de burgemeester hierover in gesprek gegaan. Duidelijk is dat er een behoefte is en dat er volop ideeën leven bij de ondernemers. Daar staan wij als gemeente positief tegenover.
Terras Grubbenvorst 2017

Jaarrekening 2019 Horst aan de Maas: positief resultaat, veel gerealiseerd

In Horst aan de Maas doen we veel samen. Vrijwilligers, organisaties en ondernemers organiseren evenementen en activiteiten en houden onze 16 dorpen leefbaar. De gemeente ondersteunt daarbij. We halen adviezen op uit de samenleving en bespreken daar onze plannen. Zo brengen we onze opgaven samen tot resultaat. In 2019 is dat grotendeels gelukt en sloten we het jaar af met een positief saldo van ongeveer € 1.100.000. Voor de toekomst zijn er ook zorgen: de coronapandemie heeft een enorme impact op de samenleving. En het betekent financieel een grote tegenvaller voor de gemeente. Daarnaast dreigen er opnieuw grote kortingen vanuit het Rijk.
Biljetten van 20 en 5 euro, euromunten en een stukje van een rekenmachine

Kosteloze ophaalservice taxussnoeisel

Op 1 juni geeft de stichting het startschot en is het weer mogelijk om 24/7 alvast online een afspraak te maken via taxustaxi.nl/afspraak. Vanaf 2 juni zijn zij ook telefonisch weer bereikbaar, maar let op dit laatste is in beperkte mate. De stichting vraagt bij voorkeur online een afspraak te maken om zo de telefonische drukte te kunnen spreiden.
tas voor taxus snoeisel

Pagina's

Page 1 of 4