Nieuwsoverzicht

Raadsvergadering 7 en 9 december

Op 21/22 december is de volgende besluitvormende vergadering van de gemeenteraad. De voorbereidende vergadering wordt in twee gedeelten afgehandeld: op dinsdag 7 en donderdag 9 december. U kunt gebruik maken van het burgerpodium om in te spreken over de geagendeerde besluitpunten van 21 en 22 december.
Raadzaal

Integrale controle ACT! Interventieteam in Peel en Maas en Horst aan de Maas

Het ACT! Interventieteam heeft op dinsdag 23 november een integrale controle gehouden op een locatie in de gemeente Peel en Maas en een locatie in de gemeente Horst aan de Maas. Op beide locaties is er sprake van illegale bewoning en op één locatie mogelijk ook van bebouwing in strijd met de wet- en regelgeving. De gemeenten ondernemen stappen om deze overtredingen te beëindigen.
Het interventieteam

Gemeente Horst aan de Maas maakt samen met inwoners de Rembrandtstraat Waterklaar

In de gemeente Horst aan de Maas wordt er hard aan de weg getimmerd om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast, droogte en hitte. Het initiatief ‘Samen Duurzaam Norbertuswijk’ is een pilot gestart met bewoners aan de Rembrandtstraat, gelegen in de Norbertuswijk in Horst, om gezamenlijk over te gaan tot waterafkoppeling van het riool van de woningen. De familie Boskamp woont aan deze straat en neemt deel aan de pilot dat de basis legt voor andere vervolgprojecten in de wijk en de gemeente.
Foto met Giel van Eck, Ben Boskamp en Piet Berden

Steuntje in de rug bij controle op coronatoegangsbewijs

Verenigingen, stichtingen en beheerders kunnen bij de gemeente Horst aan de Maas een voucher van € 500 aanvragen. Dit bedrag kunnen ze in onderling overleg inzetten voor de controle op het coronatoegangsbewijs in hun accommodatie. Per accommodatie is één voucher beschikbaar. Voor de accommodaties met een gemeentelijke beheerder is geen voucher beschikbaar, daar organiseert de gemeente de controle zelf.
het groene vinkje op een mobiel van de corona check app

Ontwerp voor nieuwe sporthal gereed

De gemeente Horst aan de Maas is samen met betrokken partijen tot een mooi en gedragen ontwerp gekomen voor een nieuwe sporthal. De sporthal komt op het bestaande sportpark in Meterik.
Impressie sporthal aan zijde van gezamenlijke

Burgemeesters scherpen evenementenbeleid aan en vragen medewerking inwoners

Regio Noord- en Midden Limburg heeft een zeer hoog aantal coronabesmettingen en de verwachting is dat dit aantal nog verder zal toenemen. Daardoor staat de zorg in onze regio ernstig onder druk. De burgemeesters van de 15 gemeenten in Veiligheidsregio Limburg-Noord scherpen daarom nu gezamenlijk het evenementenbeleid aan.
Afbeelding logo Veiligheidsregio Limburg-Noord

Horst aan de Maas zet belangrijke stap op weg naar omgevingswet

Het college van burgemeester en wethouders legt het ontwerp van de Omgevingsvisie Horst aan de Maas voor een periode van zes weken ter inzage. De omgevingsvisie is de komende jaren de leidraad voor ontwikkelingen in de leefomgeving en geeft ruimte aan initiatieven uit de samenleving.
Afbeelding van geografisch gebied gemeente Horst aan de Maas

Gemeentelijke kunstcollectie krijgt nieuwe bestemming

In de loop der jaren heeft de gemeente Horst aan de Maas een aardige kunstcollectie opgebouwd. Het grootste gedeelte van deze verzameling wordt nooit vertoond aan publiek. Redenen hiervoor zijn gemeentelijke fusies in het verleden, verbouwingen en plaatsgebrek. Er is onvoldoende ruimte voor de grote hoeveelheid aan kunstwerken. Het college van B&W geeft een groot deel van de collectie nu een nieuwe bestemming, zodat het publiek er weer van kan genieten. 
Schilderijen uit de gemeentelijke kunstcollectie liggen over en op elkaar

Pagina's

Page 1 of 5