Nieuwjaarstoespraak burgemeester Ina Leppink

4 jan 2019
Burgemeester Ina Leppink
Tijdens de nieuwjaarsontmoeting van het gemeentebestuur op vrijdag 4 januari hield burgemeester Ina Leppink - Schuitema zoals gebruikelijk een toespraak. Ze gaf een terugblik op 2018 en een vooruitblik op 2019. Ze plaatste dit in de huidige maatschappelijke context. De receptie stond dit jaar in het teken van de opening van het jubileumjaar HadM800. Ook Gouverneur Theo Bovens was aanwezig om het speciale karakter van deze nieuwjaarsreceptie extra luister bij te zetten.

Nieuwjaarstoespraak Horst aan de Maas              4 januari 2019

Meneer de Gouverneur, deken De Graaf-Woutering, collegeleden, raadsleden, dames en heren,

Van Harte welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Horst aan de Maas.

Bedankt Koninklijke Harmonie voor de mooie muzikale opening van deze nieuwjaarsontmoeting. Er volgt nog een mooi programma voor u vanavond.

Het jaar 2018 ligt alweer achter ons , voor mij is dat jaar omgevlogen! Toen ik op 6 december 2017 als burgemeester in de mooie gemeente Horst aan de Maas mocht aantreden, voelde dat direct bijzonder goed, een warm bad. En dat is zo gebleven. De gemeente Horst aan de Maas is een fijne, goed georganiseerde gemeente, waar het prima toeven is.

Ik heb een fantastisch jaar gehad en mag nog even uw burgemeester zijn.

Zoals u weet, staat mijn opvolger Ryan Palmen klaar om mijn plaats in te nemen, wat hem vast ook goed zal bevallen.

Vorig jaar stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Er kwam een deels nieuwe gemeenteraad en deels nieuw college. Voor mij was het heel prettig met zowel het toenmalige college en als het huidige college te mogen werken. We hebben vele thema’s en dossiers aan de orde gehad en thema’s met elkaar verbonden, zoals groen en water met leefbaarheid.

Wij willen in Horst aan de Maas onze ambities vooral samen met de inwoners en ondernemers vormgeven en tot uitvoering brengen.

Een grote ontwikkeling was die van De Peelbergen, waarin we goed hebben samengewerkt op het gebied van sport en toerisme. Het is een prachtig complex geworden dat in de paardenwereld behoorlijk op de kaart staat.

Sport is een belangrijk thema voor ons. Er ontstaat naast het sporten ook een waardevolle vorm van sociale cohesie. We hebben sport als verbinding gezien bij de ontwikkeling van Afslag 10, waar vele sporten samengebracht gaan worden. Ook Sportdorp Sevenum, het initiatief SAAM, en de ontwikkelingen rond het sportpark  tussen Tienray en Swolgen zijn voorbeelden van sport als verbindende factor.

Op het gebied van wonen hebben we al veel gedaan, maar moet ook nog veel gebeuren. De opgave voor het groeiende aantal arbeidsmigranten, de druk op de woningmarkt en de noodzakelijke verduurzaming hebben we samen met onze inwoners en woonpartners  opgepakt.

Samenwerking met onze inwoners is voor ons bijzonder belangrijk. We werken  hard aan de accommodaties gericht op het vergroten van de leefbaarheid. Dat doen we nadrukkelijk samen met de dorpen, zij bepalen zelf de richting.

Een belangrijke ontwikkeling voor Horst is de verbouwing van ’t Gasthoes, een geheel vernieuwd gebouw, waarin vele functies zullen samenkomen. Het is letterlijk een enorme klus, maar belooft dan ook schitterend te worden!

Trots als we zijn op vele prestaties, hebben we de ambitie om de gezondste regio te worden, een geweldig iets! Volgens het Voedingscentrum hebben we de hoogste dichtheid van gezonde sportkantines.

Bewegingsactiviteiten voor kinderen en ouderen worden actief ondersteund.

Het thema energie, klimaatadaptatie en duurzaamheid is vanzelfsprekend een zeer actueel onderwerp.

Samen maken we de omslag naar hernieuwbare energie, gaan we verspilling tegen en zorgen we voor een gezonde leefomgeving. De eerste dorpen zijn al aan de slag energieneutraal te worden, zoals het dorp Kronenberg, of ze zijn bezig  met elkaar energie te besparen. Het dorp America deed mee aan buurkracht. De lokale energie-coöperatie Reindonk doet mee in het windmolenproject Klavertje Vier en schrijft elke week nieuwe leden bij.

Inwoners volgen net als wij de ontwikkelingen van fijnstof en andere verontreinigingen in onze lucht.

Met experts op het gebied van volksgezondheid en steeds meer geavanceerde manieren om lucht te meten, proberen we samen met bijvoorbeeld ondernemers op het gebied van intensieve veehouderij antwoorden op de  zorgen hier omtrent te geven.

Een belangrijke gebeurtenis afgelopen jaar was het feit dat we de Green Leaf Award hebben gewonnen. De European Green Leaf Award erkent inspanningen van gemeenten voor het milieu.

We hebben als enige met een team van mensen, zowel ambtelijk en bestuurlijk uit de gemeente, als ook onze inwoners, een flitsende presentatie gegeven. Typerend voor Horst aan de Maas was volgens de jury de grote rol die inwoners krijgen én nemen bij initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

De vijf initiatieven die ervoor zorgden dat de European Green Leaf Award 2019 naar Horst aan de Maas ging, zijn Energie Kronenberg, Trendsportal, Groenagenda, BrightBox en het afvalbeleid van de gemeente. Het was een prachtige mix van projecten dat ertoe heeft geleid dat wij deze prestigieuze prijs mochten krijgen.

Naast inhoudelijke thema’s heeft een burgemeester vele representatieve taken. Ieder jaar zijn er vele mensen die bijzondere dingen doen, vooral voor anderen. Ik heb weer vele Koninklijke Onderscheidingen mogen uitreiken en ook heb ik mijn persoonlijke onderscheiding, “de Pluim,” een aantal keren uitgedeeld.

Het is fantastisch te ervaren hoeveel mensen hun best doen om voor anderen iets te betekenen.

Ik vind het een eer dit in mijn werk te mogen doen. Evenals de vele felicitaties die ik mocht brengen aan echtparen die 50 jaar getrouwd waren, of 60 jaar of zelfs 65 jaar. Ook een aantal 100-jarigen heb ik mogen feliciteren. Een heel dankbaar onderdeel van mijn werk.

Privé heb ik dit jaar ook twee fantastische dingen mogen meemaken. In februari heb ik het huwelijk van onze zoon Thomas met zijn Elaine voltrokken. Geweldig om dat te mogen doen voor je eigen kind!

In september van dit jaar is onze kleindochter Leonore geboren, dochter van onze dochter Irene en schoonzoon Frans.

Wat een rijkdom om vier van die kleine schatjes te mogen hebben.

Voor ons ligt het nieuwe jaar 2019. Er staan vele zaken op stapel. Om te beginnen, werken we samen met de Stichting Horst aan de Maas 800. Dit jaar is het jubileumjaar van Horst aan de Maas en daaraan worden het hele jaar door een aantal prachtige activiteiten gekoppeld, waarvan deze avond samen met hen de eerste is. U zult daar vanavond van de organisatie nog meer van horen.

De winst van de Green Leaf Award vraagt in het jaar 2019 een vervolg. In de hal van ons gemeentehuis hangt een mooie plaquette van deze prijs, die een aantal activiteiten op het gebied van duurzaamheid ten gevolg zal hebben.

Wat ik nog niet heb genoemd, is het Oud Limburgs Schuttersfeest, het OLS. St. Sebastianus uit Sevenum heeft in juli 2018 de prijs “D’n Um” gewonnen, wat betekent dat Sevenum in 2019 het OLS mag organiseren. Dit is een enorm evenement, waar een grote groep mensen nu al weken mee bezig is. Het is ook een evenement dat onze gemeente prachtig op de kaart zal zetten!

Kortom, we staan voor heel wat uitdagingen, zoals er vele zijn in onze maatschappij. Wij blijven ernaar streven om het zo goed mogelijk te doen voor onze inwoners en in het algemeen voor de samenleving. Menselijkheid en gemeenschapszin zijn daarbij belangrijke basisprincipes.

Straks kom ik bij u terug voor een gezamenlijke toost met u allen, hier op dit podium. Samen met de gouverneur en de voorzitter van de stichting HadM800. Ik wens u een fijne avond. Geniet van het mooie programma dat u nog geboden gaat worden en elkaars aanwezigheid.

Ik bedank u allen nu alvast voor het prachtige jaar dat ik uw burgemeester mocht zijn.

Ina Leppink-Schuitema

04-01-2019