Nieuwe sporthal en sportpark voor America, Meterik en Hegelsom

13 nov 2019
Votbalveld met bal
Het college van B en W wijst het huidige sportpark aan de Speulhofsbaan in Meterik aan als voorkeurslocatie. Het plan voor een toekomstbestendige binnen- en buitensportaccommodatie voor America, Meterik en Hegelsom wordt de komende tijd met de toekomstige gebruikers verder uitgewerkt.

Krachten bundelen

Er komt een geheel nieuw sportcomplex met passende voorzieningen zodat de verschillende sportdisciplines uit de dorpen America, Meterik en Hegelsom hier straks terecht kunnen. De gymzaal voor bewegingsonderwijs voor de dorpen America en Griendtsveen blijft behouden. Door de binnen- en buitenaccommodatie te bundelen in één nieuw sportpark kunnen alle sporters straks gezamenlijk gebruik maken van goede faciliteiten, zoals nieuwe kleedruimtes en een mooie kantine. Wethouder Han Geurts: “Het was een erg moeilijke beslissing, want uiteindelijk heeft de keus voor één bepaalde locatie gevolgen voor de ene of de andere groep sporters en leerlingen. Ik snap de sentimenten die daar bij spelen. Daarom gaan we nu ook kijken wat er exact nodig is om iedereen prettig en veilig te laten sporten. Dat kan een fietspad zijn maar ook busvervoer als dat nodig is ”.

Veel verenigingen kampen met teruglopende ledenaantallen. Wethouder Han Geurts: “Daarom is het zo belangrijk dat we de krachten bundelen, zodat er niet alleen optimaal gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten maar ook van de vrijwilligers op het veld en achter de bar. Daarnaast is de ontmoeting tussen de sporters van groot belang omdat zo samenwerking, nieuwe initiatieven en vriendschappen ontstaan”.

Onderzoek naar haalbaarheid

Al in 2012 vinden er op initiatief van drie verenigingen, verenigd in SAAM, gesprekken plaats over de realisatie van een nieuw sportpark waar de voetbalverenigingen van America en Meterik en Tennisvereniging TC America samen kunnen sporten. Na afvallen van de eerste voorkeurslocatie zijn in samenspraak met SAAM vele mogelijke, alternatieve locaties onderzocht. Hierbij is ook gekeken naar een mogelijke combinatie met de gewenste binnensportlocatie voor America, Hegelsom en Meterik.

De locaties werden getoetst aan criteria als beschikbaarheid van de grond, bereikbaarheid, de geplande woningbouw (en dus groei) binnen het cluster Hegelsom, Meterik en Horst, de verdeling van accommodaties over de kernen, de kans om binnen- en buitensportlocaties te combineren en draagvlak bij de gebruikers. De locatie Speulhofsbaan in Meterik kwam hieruit als voorkeurslocatie naar voren.

Het bestuur van de beide voetbalverenigingen heeft deze locatie met een positief advies voorgelegd aan haar leden. Ook Citaverde en VC Triva, als grootste gebruikers van de toekomstige sporthal, delen de voorkeur voor deze locatie.

De komende weken wordt er met alle gebruikers gesproken over het vervolg en de opzet.