Nieuwe natuur voor Horst aan de Maas

20 mei 2021
Eric Beurskens op de plaats waar de nieuwe natuur komt
Ten noorden van natuurgebied ‘t Ham realiseert gemeente Horst aan de Maas samen met Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, Waterschap Limburg en de Provincie Limburg nieuwe natuur. Wethouder Eric Beurskens: “Ik ben enorm blij met deze samenwerking waarbij we zorgen voor meer biodiversiteit in Horst aan de Maas. Inwoners kunnen na realisatie gaan genieten van een nieuw gevarieerd natuurgebied vol biodiversiteit en diverse recreatiemogelijkheden.”

Tuinderskassen maken plaats voor natuur

Wethouder Eric Beurskens mocht, als startschot voor de realisatie, de eerste glasplaat weghalen van de kas die nu nog in het gebied staat. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo heeft de grond aangekocht. De voormalige tuinderskassen van Marcel Verdellen maken ruimte voor het opnieuw inrichten van het gebied. Een natuurgebied dat aansluit bij de bestaande natuur in Het Ham.

Kans voor klimaatadaptatie: vasthouden regenwater

Om voormalige kassen te beschermen tegen het water, maakte het Waterschap Limburg hier in het verleden een aftakking van de Groote Molenbeek. Wanneer de kas weg is, en het gebied opnieuw ingericht, is er meer schaduw, houdt het beekdal beter regenwater vast en kan op die manier weer vernatten. Een belangrijke opgave vanwege de klimaatsverandering.

Prachtig wandelgebied vol biodiversiteit

Ook kijkt het samenwerkingsverband bij de inrichting naar het cultuurhistorisch gebruik van het beekdal. Daarom komen er rijen met elzen in een historisch patroon. De wandelaar kan op het ene moment ver van zich afkijken en even later weer de beslotenheid van het landschap ervaren. De bermmengsels langs de boomrijen en wegen  zorgen voor kruiden en bloemen die verschillende diersoorten aantrekken.