Nieuwe bestemming agrarisch bedrijf

Stopt u met uw agrarisch bedrijf? Dan is uw locatie geen agrarisch bedrijf meer, maar krijgt het een nieuwe functie. De gemeente werkt graag met u samen om die nieuwe functie mogelijk te maken.

Maatwerk

Stoppen met uw bedrijf betekent dat u een nieuwe toekomst zoekt voor uzelf. Misschien wilt u iets heel anders gaan doen. Of zoekt u nieuwe inkomsten. Of gaat u van uw pensioen genieten. We helpen u graag om op een andere manier uw bedrijfslocatie te gebruiken. Bijvoorbeeld door een ander niet-agrarisch bedrijf mogelijk te maken, of extra woningbouw, een zonneweide, etc. De gemeente vindt het belangrijk dat uw plan ook goed is voor de omgeving van uw bedrijf. We helpen u daarom graag met maatwerk.

Plan maken

  1. U maakt zelf een plan voor de toekomst van uw bedrijf. U kunt dit zelf doen of met uw eigen adviseurs.
  2. U legt uw plan voor aan de gemeente.
  3. We bespreken het plan met u. We werken graag mee aan een plan waarbij u gaat doen wat u ligt. Niet iedereen kan recreatief ondernemer worden, niet iedereen wil huisvesting van arbeidsmigranten regelen, enz. De gemeente bekijkt in hoeverre we overal aan mee kunnen en willen werken door de grote lijnen te bewaken. We kunnen bijvoorbeeld niet tientallen nieuwe woningen in het buitengebied realiseren want daar zijn regionale afspraken over. Ook is er geen behoefte aan 50 nieuwe caravanopslagen, want dat zet het businessmodel van iedereen onder druk.

Aanmelden

Stoppen met subsidieregeling sanering varkenshouderij

Heeft u zich aangemeld voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderij? Dan krijgt u via de subsidieregeling een vergoeding voor het inleveren van de varkensrechten en de afschrijving van de stallen. Intensieve veehouderij is op uw locatie voortaan verboden. Ook moet u de bedrijfsbebouwing (laten) slopen. U krijgt geen geld voor de sloop van de subsidieregeling.

Stuur een e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl. Zet daarin dat u gebruikmaakt van de Subsidieregeling sanering varkenshouderij. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Stoppen zonder subsidieregeling sanering varkenshouderij

Leg uw plan met een informatieverzoek voor aan de gemeente.