Nieuwbouw basisschool Weisterbeek op huidige locatie

31 aug 2021
Weisterbeekschool en tussen de bomen door zie je nog het pand Beej Moore Nae oftewel het oude rabobank gebouw aan de Jacob Merlostraat.ve
De gemeente koopt het voormalige ING-kantoor en het pand Beej Moore Naeve nabij basisschool de Weisterbeek. Hiermee zet de gemeente Horst aan de Maas een grote stap in de herontwikkeling van dit gebied. Er komt ruimte om een toekomstbestendige school te realiseren, in combinatie met wonen, voldoende groen en parkeervoorzieningen.

Wethouder Roy Bouten: “Een goede nieuwe locatie voor basisschool de Weisterbeek en de kinderopvang is een belangrijke pijler in de ontwikkeling van het westelijk centrumgebied van Horst. Met deze aankopen bouwen we een duurzame, eigentijdse basisschool én hebben we een fantastische kans om de wijk In de Riet fysiek te verbinden met het centrum van Horst”.

Brede gebiedsontwikkeling

De gemeenteraad wees in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs de nieuwbouw van basisschool de Weisterbeek als prioriteit aan. Daarbij vroeg de raad aan het college om de nieuwbouw mee te nemen in een brede gebiedsontwikkeling. Door deze ontwikkeling ontstaan kansen om meer  openheid te realiseren naar het centrum van Horst én een betere aansluiting te creëren met het gebied Horst-West. In dit gebied zijn bewoners, gemeente, Wonen Limburg en zorg- en welzijnspartners samen aan de slag om het wonen en leven in Horst-West, In de Riet, de Mussenbuurt en de Norbertuswijk nog leuker te maken. Samen pakken ze uitdagingen aan, op zowel sociaal als ruimtelijk gebied.

Samen aan de slag

Met de huidige huurders van het pand is gesproken over deze ontwikkeling. De komende maanden gaat de gemeente, samen met Dynamiek, Wonen Limburg en alle betrokkenen, waaronder de omwonenden aan de slag om de plannen voor de nieuwbouw en de inrichting van de omgeving verder uit te werken. Zij ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.