Mogelijkheden in Horst aan de Maas voor een pre-mantelzorgwoning

21 jul 2021
Het college van Horst aan de Maas vindt het belangrijk dat de inwoners van Horst aan de Maas prettig en betaalbaar wonen én dat zij op een fijne manier voor elkaar kunnen zorgen. Daarom heeft het college de beleidsregel pré-mantelzorgwoningen vastgesteld. Dit sluit aan bij de groeiende behoefte van inwoners, die zich willen voorbereiden op een situatie waarin mantelzorg nodig is. Vanaf nu kunnen inwoners die hiervoor in aanmerking komen een omgevingsvergunning aanvragen, zodat ze langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Zorgen voor elkaar

Horst aan de Maas kenmerkt zich door actieve, saamhorige gemeenschappen. Waar mensen naar elkaar omkijken en voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Het college wil dat versterken, door het mogelijk te maken dat mensen langer zelfstandig, of met ondersteuning van hun eigen netwerk, thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor is in het Masterplan Wonen nadrukkelijk de ambitie uitgesproken dat er voldoende woningen geschikt moeten zijn voor zorg aan huis. Dit kan door het aanpassen van de bestaande woning. Het kan ook door ruimere mogelijkheden rond de mantelzorgwoning: de pré-mantelzorgwoning. Met onder andere deze beleidsregel pré-mantelzorgwoningen geven we inwoners de ruimte om hun woning zorgbestendig te maken.

Voor wie?

Bij pré-mantelzorg is er nog geen sprake van mantelzorg, maar wil men zich voorbereiden op een toekomstige mantelzorgsituatie. Wanneer u 60 jaar of ouder bent, komt u in aanmerking voor een pré-mantelzorgwoning. Ook inwoners met een chronische ziekte die steeds erger wordt, en hierbij beschikken over een verklaring van de gemeente, huisarts of wijkverpleegkundige dat ze in de toekomst mantelzorg nodig hebben, komen hiervoor in aanmerking.

Vergunning aanvragen

Een pré-mantelzorgwoning is tijdelijk. Het kan een woonunit zijn of een zelfstandige woning binnen een bestaande woning. Wilt u zelf een mantelzorgwoning bouwen? Wij voorzien u graag van meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van een vergunning voor een  pré-mantelzorgwoning.