Minder maaien, beter voor flora en fauna in Horst aan de Maas

23 mrt 2021
bloemenweide
Vorig jaar heeft de gemeente Horst aan de Maas met succes een pilot uitgevoerd waarbij op drie locaties het gras minder vaak gemaaid is (maximaal 2x) onder de noemer: ecologisch maaibeheer. Hoewel dit anders in het straatbeeld is, dan we gewend zijn, levert het veel meer op voor de biodiversiteit (bloemen, planten, bijen, insecten, etc.) De gemeente vindt het belangrijk dat de natuur de kans krijgt om zich te verbeteren. Dat het een beetje anders is dan we gewend zijn, nemen we op de koop toe.

Biodiversiteit

Bij ecologisch maaibeheer wordt de frequentie van het maaien beperkt tot 1 tot 2 keer per jaar. Het gemaaide gras blijft enkele dagen liggen voordat het wordt verzameld en afgevoerd. Op deze wijze krijgen zaden de kans om achter te blijven en kunnen ze kiemen zodra de omstandigheden goed zijn. Hierdoor ontstaat een variatie in de begroeiing waar vogels, vlinders en andere insecten van profiteren. En, blijven vlinders en insecten (b.v. sluipwespen die weer de eikenprocessierups doden) een verblijfplaats houden. Op deze manier wordt de biodiversiteit verhoogd. Nadeel van het minder maaien is dat onze inwoners zich aan het nieuwe beeld van minder maaien zouden kunnen ergeren. Er is geen strak gemaaid perceel gazon meer aanwezig. Maar bijvoorbeeld wel een fleurige bloemenweide. Het kan dus een ander beeld geven dan we gewend waren. Maar, het komt de natuur flink ten goede.

Kosten

Wethouder Beurskens: “We gaan steeds meer inzetten om de biodiversiteit te verbeteren. Soms denken inwoners dat dit anders maaien goedkoper is, maar in de praktijk is dat dit niet zo.  Maar voor het verbeteren van de biodiversiteit en de natuur hebben we dat geld graag over. Want de biodiversiteit is de basis voor een gezonde leefomgeving voor ons en onze kinderen.” 

Meer plekken

Vanwege o.a. verkeersveiligheid worden de randen langs openbare verhardingen (wegen, voet- en fietspaden) wel vaker gemaaid. Hierbij moet gedacht worden aan een strook van 1,5 meter. Vorig jaar was het een pilot op drie plaatsen namelijk De Risselt in Horst, Burg. Cremerstraat en nabij Winterheide in Grubbenvorst. Dit jaar wordt het op meer plekken in de gemeente toegepast en zal het ook meer opvallen bij de inwoners.

Bloemenlint

Om de biodiversiteit te bevorderen geeft de gemeente binnenkort ook weer gratis bloemenzaad weg voor kleinere percelen en overhoeken. Ook hierbij is het belangrijk dat na de bloei van de fleurige bloemen, de planten blijven staan ook al ziet het er niet mooi meer uit. Juist dan begint de natuur haar werk te doen en dat is heel belangrijk. We kunnen namelijk niet zonder biodiversiteit. Soorten en ecosystemen zorgen bijvoorbeeld voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen. Het verlies van de oorspronkelijke biodiversiteit is in Nederland relatief hoog (80%). Vandaar dat het belangrijk is om op zoveel mogelijk manieren de biodiversiteit terug te brengen. Dat kan door ecologisch maaibeheer, maar ook door zoveel mogelijk het fleurig mengsel van Horst aan de Maas te zaaien. Zo kan iedereen op een gemakkelijke manier zijn steentje bijdragen.