Mevrouw Annemie Craenmehr-Hesen uit Horst

Mevrouw Annemie Craenmehr-Hesen uit Horst ontvangt op 26 april, tijdens de 'Lintjesregen 2022', een koninklijke onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw Annemie Craenmehr-Hesen met de koninklijke onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Craenmehr was van januari 2010 tot maart 2022 lid van de raad van de gemeente Horst aan de Maas voor het CDA. Zij heeft zich gedurende haar raadslidmaatschap bewezen als een bekwaam, gedreven en integer bestuurder met een grote mate van verantwoordelijkheidsbesef en maatschappelijke betrokkenheid. Zij heeft in die hoedanigheid grote verdiensten voor de gemeenschap verworven. Zij was vanuit haar functie als raadslid tevens lid van het gemeenschappelijke externe toezichtorgaan van de stichting Akkoord, voorzitter van de commissie Ruimte en lid van de commissie Samenleving.