Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start gegaan

7 jan 2021
een getekende afbeelding van een mannetje en een gebouw waarop staat Meldingen Fouten in Overheidsregistraties
In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties jouw gegevens. Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties kan hierbij helpen.

Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet zijn. Daarom is er vanaf nu het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Waar is het MFO te vinden?

Het MFO is te vinden de website van Rijksoverheid. Hier staan 3 formulieren: voor burgers, bedrijven en (semi) overheidsorganisaties. Met die formulieren kunt u online een melding doen.

Wat doet het MFO?

Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie.

Het MFO:

  • wijst de weg naar de overheidsorganisatie die het onjuiste gegeven kan corrigeren.
  • helpt wanneer de melder er niet uit komt. Dan gaan we aan de slag om de fout en de problemen die daardoor zijn ontstaan, te helpen oplossen.
  • helpt bij het gecorrigeerd krijgen van onjuiste gegevens als er meer dan één overheidsorganisatie bij is betrokken of als het gaat om registratie-overstijgende problemen en fouten.
  • helpt als blijkt dat de gegevens wel kloppen, maar bijvoorbeeld door onjuiste interpretatie voor onbedoelde gevolgen zorgen.
  • helpt de gevolgen van het gebruik van foute gegevens (zoals aanmaningen en boetes) waar mogelijk te stoppen tot de oplossing is bereikt. Zo lang er nog geen oplossing is, doen we er alles aan om te zorgen dat de melder niet verder in de problemen komt. Is de oplossing bereikt, dan helpen we waar mogelijk bij het herstellen van de gevolgen.

Samenwerking met melder en organisaties

Het MFO werkt samen met de melder en álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot gegevens weer kloppen.

Wilt u voorbeelden zijn van meldingen van fouten in overheidsregistraties? Kijk dan hier voor de korte filmpjes met uitleg.