Melden tijdelijk terras horeca

Wilt u uw terras verruimen? Dan moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente controleert of u zich aan de regels houdt. Bijvoorbeeld aan richtlijnen voor de onderlinge afstanden (1,5 meter), reservering, schoonmaak, looproutes en veiligheid van gasten en medewerkers.

U mag uw terras pas uitbreiden als de gemeente dit goed vindt

Voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen wijzigen. Het is nog niet duidelijk welke regels en maatregelen gelden voor horeca en terrassen. Wat wel duidelijk is dat u op een terras de zitplaatsen zo indeelt dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar kan houden.

Voorwaarden extra terras

 • Houd u aan de regels in de noodverordening van de Veiligheidsregio Limburg-Noord
 • Meld het terras bij de gemeente. Maak hiervoor een plan en een tekening van de indeling van uw terras.
 • Zorg dat het terras zo min mogelijk overlast geeft voor anderen
 • U informeert zelf de omgeving over de terrasuitbreiding. U bent bereikbaar voor de gemeente en de buurt als er klachten zijn. U deelt hiervoor uw mobiele telefoonnummer met de buurt.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het toezicht in uw horecazaak en op uw terras
 • U plaatst alleen tafels en stoelen. U mag geen strandstoelen, biertafels, statafels, picknicktafels, boomstronken, etc. plaatsen.
 • De gemeente toetst uw aanvraag en geeft u advies als dit nodig is. De gemeente kijkt bijvoorbeeld of het verkeer veilig blijft, het terras past in de omgeving en of u zich op deze manier kunt houden aan de (veiligheids)voorschriften. Houd er rekening mee dat de gemeente uw aanvraag kan weigeren. U krijgt dan geen toestemming om uw terras uit te breiden.
 • De gemeente werkt in principe niet mee aan uitbreiding van uw terras op openbare parkeerplaatsen
 • De verruiming van uw terras is tijdelijk. De toestemming van de gemeente geldt voorlopig tot 1 september 2020.
 • Gasten mogen alleen zitten op het terras. Gasten mogen niet staan op uw terras. Houd rekening met bezoekers die van binnen naar buiten gaan om een sigaretje te roken.
 • Voor uw tijdelijke terras zijn de sluitingstijden:
  • zondag t/m donderdag: 24:00 uur
  • vrijdag en zaterdag: 1:00 uur
 • Op uw bestaande terras gelden de normale eindtijden en regels
 • Muziek, optredens, bandjes of andere vormen van vertier en vermaak rond uw terras zijn verboden. Het mag immers geen evenement worden!
 • U betaalt geen precariobelasting voor het extra terras

Meesturen

 • Een tekening met daarop:
  • de maten van het bestaande terras en de uitbreiding
  • u geeft de uitbreiding apart aan met de maten
  • waar u tafels en stoelen zet
  • waar u de extra spullen neerzet
 • Een Word-document waarin u de maatregelen zet die u neemt naast de basisregels voor iedereen
 • Als u het terras op grond van iemand anders zet: toestemming van de eigenaar van de grond
 • Als u het terras op grond van de gemeente zet en iemand anders gebruikt de grond, bijvoorbeeld voor een parkeerplaats of inrit: toestemming van de gebruiker van de grond