Melden buitensportactiviteiten

Voorwaarden

Heeft uw sportvereniging geen eigen buitensportterrein? Dan kunt u de sportactiviteit bijvoorbeeld in het bos of op een grasveld houden. Er zijn dan extra voorwaarden:

  • Kies als plaats voor uw sportactiviteit zoveel mogelijk voor een grasveld of paden in de bossen
  • Zorg dat de activiteit zo min mogelijk overlast geeft voor anderen
  • Een speeltuin blijft tijdens de sportactiviteit gewoon open voor kinderen die niet meedoen aan de activiteit. De sporters mogen tijdens de sportactiviteit de speeltoestellen in de speeltuin niet gebruiken. U kunt bijvoorbeeld wel een grasveld bij een speeltuin gebruiken.
  • Een parkeerplaats blijft tijdens de sportactiviteit gewoon in gebruik voor iedereen die daar de auto wil parkeren
  • De gemeente controleert of u de plaats voor de sportactiviteit kunt gebruiken en of het kan op het tijdstip. De gemeente kijkt bijvoorbeeld of het verkeer veilig blijft. En of er misschien al andere activiteiten gepland zijn op die plek.

Nodig

Een bijlage waarin u beschrijft:

  • wanneer u gaat beginnen met uw sportactiviteiten
  • waar u de sportactiviteiten organiseert
  • op welke dagen en tijdstippen u buitensportactiviteiten organiseert (eventueel per plaats)
  • per dag en tijdstip (en eventueel plaats): hoeveel kinderen (tot 13 jaar), jongeren (13 t/m 18 jaar) of volwassenen doen mee
  • per dag en tijdstip (en eventueel plaats): hoeveel trainers en vrijwilligers doen mee

Sportvereniging met eigen buitensportterrein

Heeft uw vereniging een eigen buitensportterrein? Meld dan aan de gemeente dat u zich aan de voorwaarden houdt. U vult hiervoor een digitale verklaring in. Vergeet niet de bijlage mee te sturen!

Verklaring invullen

Sportvereniging zonder eigen buitensportterrein

Heeft uw sportvereniging geen eigen buitensportterrein? Dan kunt u de sportactiviteit bijvoorbeeld in het bos of op een grasveld houden. U meldt dit uiterlijk 2 werkdagen voor de start van de activiteit met het digitale meldingsformulier. Eerder mag ook, graag zelfs. Vergeet niet de bijlage mee te sturen!

Melden

U hoort zo snel mogelijk of u kunt beginnen met de sportactiviteiten.