Meld je aan voor het energiepanel!

25 nov 2019
Groep zakelijk geklede mensen rubriceert gekleurde kaartjes op een tafel.
Ook Horst aan de Maas staat voor de uitdaging om te verduurzamen en in 2050 energieneutraal te zijn. Een opgave die alleen samen te realiseren is. Wil jij meepraten over de energievraagstukken in Horst aan de Maas? Geef je dan op voor het energiepanel.

Aanmelden

Meld je aan door een e-mail te sturen naar gemeente@horstaandemaas.nl o.v.v. Energiepanel.

In het energiepanel gaan we het gesprek aan over vraagstukken als:

  • Hoe gaan we zoveel mogelijk energie besparen?
  • Hoe en waar wekken we onze duurzame energie op?
  • Hoe gaan we van het aardgas af en wat hebben we daarvoor nodig?
  • Hoe vervangen we de fossiele brandstoffen?
  • Hoe zorgen we dat iedereen mee kan doen en dat het betaalbaar is?

Het energiepanel kent 6-10 contactmomenten per jaar. Dat kan een bijeenkomst zijn of bijvoorbeeld een enquête. Iedereen, die op persoonlijke titel een bijdrage wil leveren, is van harte welkom.