Loods in Evertsoord 12 maanden op slot

1 aug 2019
Sluiting pand
Burgemeester Palmen van Horst aan de Maas heeft besloten dat een loods gelegen aan de Kerkkuilenweg in Evertsoord twaalf maanden wordt gesloten. In deze loods heeft de politie enige tijd geleden een xtc-laboratorium aangetroffen.

Dit laboratorium was ten tijde van de ontdekking niet in gebruik, maar duidelijk was wel dat er recent een zeer forse hoeveelheid amfetamine pasta (ook wel natte speed) is geproduceerd. Dit is een zeer ernstige schending van de openbare orde.

Ook de aanwezige woning op het perceel wordt tijdelijk gesloten voor de duur van 3 maanden.

Verruiming sluitingsbevoegdheid

Horst aan de Maas voert al jarenlang het zogeheten Damoclesbeleid uit. Dit beleid is gebaseerd op de Opiumwet en geeft de burgemeester de bevoegdheid om woningen of (bedrijfs)-panden waarin drugs aanwezig zijn tijdelijk te sluiten.

Met ingang van 1 januari 2019 zijn burgemeesters ook bij zogeheten voorbereidingshandelingen bevoegd om gebruik te maken van de sluitingsbevoegdheid. Van voorbereidingshandelingen is sprake in het geval in woningen of (bedrijfs)-panden bepaalde voorwerpen of stoffen aanwezig zijn waarvan duidelijk is dat ze geschikt zijn voor de productie van harddrugs, of voor grootschalige hennepteelt. Dat betekent dat indien in een pand sprake is van voorbereidingshandelingen de burgemeester bevoegd is om het pand tijdelijk te sluiten, ook als daarin geen drugs is aangetroffen.   

Burgemeester Palmen juicht de verruiming van de wettelijke sluitingsbevoegdheid toe: “Zonder dat ook maar één pil of één hennepplant wordt aangetroffen, kan met gebruikmaking van de verruimde sluitingsbevoegdheid voortaan ook tegen situaties worden opgetreden waarin zaken en stoffen worden aangetroffen, waarvan vaststaat dat deze zijn bedoeld voor de productie van harddrugs, of voor hennepteelt. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfspanden waarin zware chemicaliën bestemd voor de productie van synthetische drugs, aanwezig zijn, zoals in deze kwestie het geval. Of loodsen waarin attributen aanwezig zijn voor de opzet van een hennepkwekerij. Palmen vervolgt: “Een welkome aanvulling op de al bestaande sluitingsbevoegdheid waarvan ik in voorkomende gevallen zeker gebruik zal gaan maken”.

Herkent u de aanwezigheid van een hennepkwekerij of drugslab?

Aan de buitenkant kunt u niet altijd zien wat er in een pand gebeurt. Toch zijn er signalen waar u op kunt letten.

 • Afgeplakte ramen en deuren die altijd dicht zijn.
 • (Dichte) rolluiken waar geen logische aanleiding voor is.
 • Roosters op opmerkelijke plekken aan de gevel of het dak.
 • Het pand maakt een verlaten indruk: er is zelden iemand. En als er iemand is dan is dat voor een  korte tijd en/of op een vast tijdstip.
 • In en uitloop van mensen waarvan het vermoeden bestaat dat ze geen relatie hebben met het betreffende pand.
 • Geur en/of, stankoverlast, bijvoorbeeld vanwege hennepteelt, of de productie van synthetische drugs.
 • Wateroverlast of vochtproblemen.
 • Condens op de ramen.
 • Kunstlicht (gloed van felle lampen) en/of licht in een ruimte dat altijd blijft branden.
 • Installatie van camera’s of andere beveiligingsmaatregelen.
 • Zoemend of ronkend geluid (van ventilatoren).

Meld verdachte situaties altijd!

Heeft u het vermoeden dat er in een pand een hennepkwekerij, xtc-lab of andere drugs aanwezig is? Meld wat u weet, ook als u twijfelt! U kunt anoniem een melding doen via de telefoonlijn Meld Misdaad Anoniem  (0800) 7000, of contact opnemen met de gemeente Horst aan de Maas (077) 477 9777.