Liveblog hoogwater

17 jul 2021
Foto impressie hoogwater Maas 17 juli 2021
Het water is nu zichtbaar snel aan het zakken. De gemeente houdt de situatie samen met de Veiligheidsregio en het Waterschap Limburg in de gaten. Als we verwachten dat uw woning misschien onder water komt, neemt de gemeente contact met u op.

Update maandag 19 juli, 11.30 uur: sluiting liveblog

Het water is sinds 17.00 uur gistermiddag goed gezakt.. Door de verlaagde waterstand is de druk op de dijken verminderd en daarmee is het nu tijd om op te gaan ruimen. De dijken moeten nog gecontroleerd worden. De oproep 'blijf weg' blijft daarmee van kracht. Dit is de laatste reguliere update via ons liveblog dat hiermee afgesloten wordt.

Geëvacueerden terug naar huis of camping

Alle mensen die vanwege het hoogwater geëvacueerd zijn, hebben inmiddels bericht gekregen dat zij weer terug kunnen keren naar hun woning of de camping in Meerlo.

Controle afgesloten wegen

Alle wegen die vanwege het hoogwater afgesloten zijn geweest, worden in het kader van de veiligheid eerst gecontroleerd. Zodra blijkt dat wegen weer volledig veilig toegankelijk zijn, worden deze opengesteld.  

Opruimen

Heeft u zandzakken waar u vanaf wilt? Leg de zakken dan aan de weg en maak hiervan melding bij de gemeente  (077) 4779777. Heeft u vergane huisraad als gevolg van het hoogwater? Ook hier kunt u melding van maken door ons te bellen en dan halen wij het op. Het ophalen van drijfafval uit de Maas wordt op een later moment regionaal geregeld. Hiervoor hoeft u dus niet naar de gemeente te bellen. 

Update zondag 18 juli, 18.00 uur

Het water is nu zichtbaar snel aan het zakken. Wanneer het zover is informeren wij  inwoners rechtstreeks dat ze terug kunnen naar hun woning of camping.

Instructie voor veilige terugkeer naar huis

Zodra wij inwoners informeren dat een veilige terugkeer naar huis mogelijk is, is het belangrijk om bij thuiskomst het gas en de elektriciteit goed te controleren. Bekijk de veiligheidsinstructies voor gas en de veiligheidsinstructie voor elektriciteit.
Neem bij twijfel altijd contact op met Enexis via telefoonnummer (0800) 9009.

Geen aggregaat gebruiken in de woning

Zet geen alternatieve stroomvoorziening (aggregaat) in uw woning. Die kunnen voor koolmonoxidevergiftiging zorgen.

Heeft u wateroverlast in de kelder?

Wacht dan met het leegpompen tot het hoge water volledig verdwenen is. Wanneer u de kelder eerder leegpompt ontstaat er druk van het water buiten de woning. Hierdoor ontstaat er een groter risico op schade. De fundering kan hierdoor in elkaar storten.

Update zondag 18 juli, 15.30 uur
 

Ramptoeristen

Nog steeds een dringende oproep aan iedereen: voor uw veiligheid en die van anderen, blijf weg uit het gebied! Op het Moleneind worden verkeersregelaars ingezet om ramptoeristen uit het gebied te weren.

Bereikbaarheid gemeente

Heeft u een dringende vraag in verband met hoogwater? Bel de gemeente:  (077) 4779777. Vandaag is de gemeente tot 16.30 uur bereikbaar. Als de gemeente gesloten is, hoort u een bandje wat u kunt doen bij een spoedeisende situatie in de openbare ruimte.

Afvalinzameling in de getroffen gebieden

Maandag 19 juli halen we uw afval gewoon op. Behalve in straten waar de weg nog afgezet is. Woont u in dit gebied, dan vragen wij u:

 • of nog even wachten en het afval bij de volgende ronde aanbieden
 • of het afval plaatsen aan de route waar de inzamelaar wel komt

Borrelende wc’s

Enkele pompgemalen in de riolering staan uit, vooral in het hoogwatergebied. Als het weer mogelijk is, zetten we de pompgemalen weer aan.  Tot die tijd kunt u hier enig ongemak van ondervinden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan wc’s die borrelen.

Update zondag 18 juli, 11.00 uur:

Het plateau van hoog water is bereikt. Vanaf nu zakt het water langzaam. We houden de situatie voortdurend in de gaten.

Bereikbaarheid gemeente

Heeft u een dringende vraag in verband met hoogwater? Bel de gemeente: (077) 477 9777. Vandaag is de gemeente in ieder geval tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar.

Camping ‘t Karrewiel

De toegangsweg naar de camping staat nog onder water. Gasten en bewoners kunnen daarom nog niet terug. Zodra de omstandigheden het toelaten, kunnen ze weer terugkeren. Betrokkenen worden hierover rechtstreeks geïnformeerd.

Let op bij terugkeer naar huis

Als u veilig kunt terugkeren naar uw huis is het belangrijk om een aantal zaken goed te controleren. Bekijk de veiligheidsinstructies voor gas en de veiligheidsinstructie voor elektriciteit. Neem bij twijfel altijd contact op met Enexis via telefoonnummer (0800) 9009.

Heeft u wateroverlast in de kelder? Wacht dan met het leegpompen tot het hoge water volledig verdwenen is. Wanneer u de kelder eerder leegpompt ontstaat er druk van het water buiten de woning. Hierdoor ontstaat er een groter risico op schade.

Nogmaals de oproep: blijf weg!

Blijf weg van de gebieden waar wateroverlast is en houd wegen vrij voor hulpdiensten. Ook in onze gemeente geldt een noodverordening. Als u zich er niet aan houdt, dan krijgt u een boete.

Update zaterdag 17 juli, 20.00 uur:
 

Bereikbaarheid gemeente

Heeft u een dringende vraag in verband met hoogwater? Bel de gemeente: (077) 4779777. Vandaag is de gemeente tot 22.00 uur bereikbaar. Als de gemeente gesloten is, hoort u een bandje wat u kunt doen bij een spoedeisende situatie in de openbare ruimte.

Camping ’t Karrewiel

Alles gasten en bewoners hebben de camping verlaten. Ze zijn tijdelijk opgevangen in basisschool Megelsheim in Meerlo. De mensen zoeken zelf naar een overnachtingsplek. Als dit niet lukt, dan helpt de gemeente ze daarbij.

Nogmaals de oproep

Blijf weg van de gebieden waar wateroverlast is en houd wegen vrij voor hulpdiensten. Ook in onze gemeente geldt een noodverordening. Als u zich er niet aan houdt, dan krijgt u een boete.

Update zaterdag 17 juli, 18.00 uur: 
 

 • Door het stijgende water vanuit de Groote Molenbeek en de Maas dreigt camping t Karrewiel aan de Peschweg in Meerlo geïsoleerd te raken. Wij vragen de gasten om de camping zo snel mogelijk te verlaten. Op het moment dat de toegangsweg vol water staat, kunnen hulpdiensten geen zorg meer garanderen als dat nodig is. In goed overleg met de eigenaar van ‘t Karrewiel is de evacuatie gestart. Het gaat om ongeveer 150 mensen die nu op de camping zijn. De campingeigenaar heeft de gasten gisteren al geïnformeerd over de risico’s. Een aantal gasten heeft de camping toen al verlaten met het oog op het stijgende water. 
 • Heeft u een dringende vraag in verband met hoogwater? Bel de gemeente: (077) 477 9777. Vandaag is de gemeente tot 22.00 uur bereikbaar. Als de gemeente gesloten is, hoort u een bandje wat u kunt doen bij een spoedeisende situatie in de openbare ruimte.
 • Netbeheerder Enexis laat vanavond en vannacht de buitenverlichting op dagstand staan om het veiligheidsgevoel te vergroten. 

Update zaterdag 17 juli, 15.00 uur: 

Het water in Broekhuizen en Meerlo stijgt. We zijn in het gebied om te monitoren en waar nodig aanvullende maatregelen te treffen.

We hebben in Meerlo gezorgd voor containers met zand. Vele vrijwilligers helpen daar met het vullen van zandzakken voor de inwoners die ze nodig hebben. 

Nogmaals de oproep: blijf weg van de gebieden waar wateroverlast is en houd wegen vrij voor hulpdiensten. Ook in onze gemeente geldt een noodverordening, dus mochten mensen zich hier niet aan houden, kunnen er boetes uitgedeeld worden.

Update zaterdag 17 juli, 11.45 uur: water Molenbeek in Meerlo stijgt

We zien dat het water in de Molenbeek stijgt. Dat is een indirect gevolg van het hoogwater in de Maas. Daarom plaatsen we op de Kasteellaan en Moleneind in Meerlo containers met zand en lege zakken. Dat is bedoeld voor direct omwonenden en bedrijven van de Molenbeek.

Update zaterdag 17 juli, 11.00 uur: hoogwater bereikt Horst aan de Maas

Het hoogwater heeft zaterdagochtend ook onze gemeente bereikt. De verwachting is dat er geen grote hoeveelheid water meer bij komt. Anders dan in het zuiden van Limburg houdt de hoogwaterpiek wel langer aan. 

Er geldt een noodverordening in het gebied langs de Maas met daarbij de dorpen Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Dit betekent dat het gebied verboden terrein is voor personen die geen aantoonbare reden hebben om daar te zijn. We roepen iedereen op om weg te blijven en hulpdiensten de ruimte te geven, zodat zij hun werk kunnen doen.

Voor vragen over hoogwater mag u ook bellen met de gemeente  (077) 477 9777

Update vrijdag 16 juli, 18.50 uur: in Horst aan de Maas worden geen woningen geëvacueerd

Bewoners van een twintigtal woningen zijn verzocht hun huis en bezittingen veilig te stellen. De gemeente heeft hen persoonlijk geïnformeerd.

Update vrijdag 16 juli, 14.00 uur: Vooralsnog weinig overlast verwacht in de gemeente Horst aan de Maas

De huidige berekeningen laten zien dat het water in de Maas in onze gemeente niet over de dijk komt. Dat betekent dat onze dorpen aan de Maas relatief weinig wateroverlast krijgen. Bewoners en ondernemers die naar verwachting wateroverlast krijgen hebben we geïnformeerd.

We blijven waakzaam. De gemeente heeft uit voorzorg maatregelen getroffen:

 • De Venloseweg is afgesloten vanaf knooppunt Zaarderheiken tot aan Grubbenvorst. Doorgaand verkeer vragen we om gebruik te maken van een andere route. Lijnbus 88 tussen Venlo en Venray volgt ter hoogte van Grubbenvorst een omleiding.
 • We doen een dringend beroep op iedereen om weg te blijven van het water om hulpdiensten en werkzaamheden niet te hinderen.

We hebben te maken met een ongekende situatie door hoogwater in Limburg. Help elkaar daarom in deze tijd. Bekijk waar u uw buren, vrienden en familie kunt helpen. Houd daarbij rekening met uw eigen veiligheid. Blijf weg van het water en houd wegen vrij voor hulpdiensten.

Update vrijdag 16 juli 11.00 uur

Afgelopen nacht heeft de Veiligheidsregio de scenario’s voor de verschillende gemeenten uitgewerkt. Wij communiceren op onze website en social media welke maatregelen binnen de gemeenten van toepassing zijn. Dat doen wij op basis van advies dat wij van Veiligheidsregio Limburg-Noord krijgen. Houd de website van de gemeente en Veiligheidsregio Limburg-Noord in de gaten voor meer informatie.

Publieksnummer geopend

Vanaf vrijdagochtend 16 juli 5.00 uur is het algemene publieksnummer 0800-1351 voor informatie over hoogwater en wateroverlast beschikbaar voor regio Noord-Limburg.
U kunt ook de gemeente bellen.

Calamiteitenzender actief

L1 is vanaf 7.00 uur, naast in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, ook calamiteitenzender in onze regio. Elk kwartier worden updates gegeven aan L1.

Update donderdag 15 juli 16.45 uur

We vragen iedereen om weg te blijven van snelstromende beken en rivieren. Voor uw eigen veiligheid, maar ook om hulpdiensten hun  werk te laten doen. 

Schade

U vindt hier meer informatie over schade door hoogwater.  

Zandzakken

De gemeente heeft geen zandzakken beschikbaar die door inwoners opgehaald kunnen worden. De zandzakken die de gemeente heeft, worden beschikbaar gehouden voor een acute situatie bij het gebied direct aan de Maas.

Wegafsluitingen

Alle wegen naar de Maas en alle wegen in het gebied Oude Maasarm zijn afgesloten. 

Maatregelen

De gemeente houdt de situatie samen met de Veiligheidsregio en Waterschap Limburg goed in de gaten. Er zijn al een aantal maatregelen genomen. En we nemen contact op met inwoners en campings in gebieden die mogelijk overlast krijgen. We vragen iedereen die (recreatief) gebruikt maakt van de uiterwaarden om alert te zijn en informatie over de waterstanden te volgen.

Wateroverlast: wie kunt u bellen?

Verstopte riolering in de straat? Overdag op werkdagen belt u de gemeente op (077) 477 9777. Buiten kantoortijden kunt u een spoedeisende situatie in de openbare ruimte (die niet kan wachten tot de volgende werkdag) ook melden via ons storingsnummer (06) 2349 8249.

Bekijk in geval van wateroverlast de informatie in de tabel of de afbeelding hierna en bedenk welk nummer u het beste kunt bellen. Samen zorgen we ervoor dat onze Limburgse meldkamer goed bereikbaar blijft voor de echte acute en levensbedreigende situaties.

Wateroverlast: wie kunt u bellen
Wateroverlast Voorbeelden
Acuut gevaar: bel 112 U kunt uzelf niet in veiligheid brengen
Geen spoed, wel brandweer ter plaatse: bel 0900 0904 Er is risico op kortsluiting of brand / losliggende putdeksels op de weg
Bel de gemeente Verstopte riolering in de straat
Zelf regelen Verstopte riolering in huis / ondergelopen ruimtes

Bij twijfel belt u altijd 112. Meer informatie: brandweer.nl/geenspoed

Infographic Wateroverlast wie kunt u bellen. Informatie staat in de tabel in het artikel

Weersverwachting en waterstanden

 • Kijk voor het weer op de website van het KNMI
 • Kijk voor de waterstanden van de Maas op de website Waterinfo van Rijkswaterstaat
 • De waterstanden in de zijrivieren en beken in Limburg vindt u op de website WaterstandLimburg
 • Tips over wat u zelf kunt doen tegen wateroverlast vindt u op de website Wachtnietopwater
 • Informatie bij acute noodsituaties als overstromingen vindt u op de website van de Veiligheidsregio Limburg-Noord