Lintje voor wethouder Roy Bouten

27 aug 2019
Burgemeester Palmen feliciteert Roy Bouten
In de raadsvergadering van 27 augustus is Roy Bouten benoemd tot wethouder van de gemeente Horst aan de Maas. Daarmee is het college van B&W weer compleet. Tijdens dezelfde raadsvergadering mocht burgemeester Ryan Palmen ook nog een lintje aan hem uitreiken.

De heer Bouten is sinds 2006 lid van de raad van de gemeente Horst aan de Maas. Hij heeft zich gedurende zijn raadslidmaatschap bewezen als een bekwaam, gedreven en integer bestuurder met een grote mate van verantwoordelijkheidsbesef en maatschappelijke betrokkenheid.Hij heeft in die hoedanigheid grote verdiensten voor de gemeenschap verworven. De heer Bouten neemt op 27 augustus 2019 afscheid als raadslid vanwege de benoeming tot wethouder van de gemeente Horst aan de Maas. 

Functies gerelateerd aan het raadslidmaatschap:
2015-2018 Voorzitter van de werkgeverscommissie
2017-2018 Initiator en lid van de Werkgroep van A naar Beter
2010-2016 Initiator en lid Raad van Toezicht Stichting Hands
2006-2014 Lid van de commissie Welzijn/Samenleving
Lid van het presidium
Lid van de vertrouwenscommissie
 
De heer Bouten wordt voor bovengenoemde verdiensten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De onderscheiding wordt uitgereikt door de burgemeester Ryan Palmen, tijdens de raadsvergadering waar de heer Bouten afscheid neemt als raadslid en benoemd wordt tot
wethouder.