Lintje voor Toos in ’t Zandt-Lenssen uit Lottum

22 nov 2019
lintje
Toos in ’t Zandt-Lenssen (85) uit Lottum heeft een koninklijke onderscheiding gekregen omdat zij zich al 60 jaar verdienstelijk maakt voor de samenleving.

Mevrouw In ’t Zandt maakt zich al 60 jaar onafgebroken verdienstelijk voor de samenleving. In 1959 was zij oprichter en aansluitend 20 jaar voorzitter van Gemengd Koor Le Rossignol. Al vanaf het moment van oprichting houdt zij ook actief een archief bij met alle relevante informatie over het koor en andere zaken die Lottum aangaan. Naast de structurele taken zet mevrouw In ’t Zandt zich op allerlei vlakken in voor de vereniging, onder meer als lid van diverse commissies, bij het verzorgen van de wekelijke verenigingsberichten in het plaatselijke weekblad, bij fondswervende activiteiten van de vereniging, bij het samenstellen van het boek bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum en ze heeft vele muziekwerken herschreven danwel voorzien van Lottumse teksten.

Mevrouw In ’t Zandt was in 1997 als een van de eersten betrokken bij het vooronderzoek naar de haalbaarheid van de herbouw van de Houthuizer Molen in Lottum en heeft mede aan de wieg gestaan van de oprichting van de stichting waarvoor zij tien jaar actief was. Mevrouw In ‘t Zandt is onder meer de archieven in gedoken om te achterhalen hoe de oude molen er precies uit heeft gezien, zodat deze zo goed mogelijk herbouwd kon worden.

Van 2002 tot april 2019 was mevrouw In ’t Zandt dirigent van het Kerkkoor Lottum. Ook heeft ze in deze tijd veel muziek herschreven voor het koor. Zij ontving voor haar verdiensten een geringe vrijwilligersvergoeding. Deze heeft zij geschonken aan de kerk voor de restauratie van het Randebrock orgel.

Daarnaast was mevrouw In ’t Zandt in de periode 2004-2019 actief als vrijwilliger voor Stichting Rozenhof Lottum. Zij heeft veel onderzoekswerk verricht voor de stichting naar de geschiedenis van de Rozenfeesten. Daarnaast werkt zij mee aan de totstandkoming van een Rozenmuseum. Ook was ze betrokken bij de samenstelling van de een boek over de herkomst en ontwikkeling van de rozenteelt in Lottum.

Bovendien is mevrouw In ’t Zandt vanaf 2005 voorzitter van Stichting Promise. De doelstelling van de stichting is het bevorderen van studiemogelijkheden voor kinderen op de Filippijnen, later ook Indonesië. De stichting heeft onder voorzitterschap van mevrouw In ’t Zandt in de afgelopen 15 jaar elk jaar vier, vijf of soms zes kinderen hun beroepsopleiding af kunnen laten maken.

Mevrouw Toos in ’t Zandt-Lenssen is voor deze verdiensten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg de onderscheiding op 24 november in de kerk in Lottum uitgereikt door burgemeester Ryan Palmen aan het einde van de Heilige Mis ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van Gemengde Zangvereniging Le Rossignol.