Lentedierendag

17 mei 2020
Museumterrein de Locht

Er zijn knuffelkonijnen. De schaapscheerder is aanwezig en er is een demonstratie schapen drijven.