Landbouwgrond pachten in 2020

De gemeente heeft landbouwgrond in eigendom. Boeren kunnen deze grond pachten. In 2020 zijn 2 percelen beschikbaar voor een nieuwe pachter. Schrijf u digitaal in als u 1 of meer percelen wilt pachten.

U kunt tot 29 september 2019 inschrijven.

Percelen

In 2020 heeft de gemeente 2 percelen beschikbaar die u kunt pachten.

 • Perceel gemeente Grubbenvorst, sectie H, nummer 289, groot ca. 2.00.81 ha
 • Perceel gemeente Horst, sectie U, nummer 204, groot ca. 3.35.12 ha

Inschrijven

Wilt u een perceel pachten?

 • Schrijf u in voor het perceel dat u wilt pachten. U kunt ook voor beide percelen inschrijven.
 • Doe dit uiterlijk 29 september 2019.
 • U krijgt in oktober bericht of u het perceel in pacht krijgt.
 • Krijgt u het perceel in pacht? Dan krijgt u een pachtovereenkomst toegestuurd.
 • U stuurt de ondertekende overeenkomst terug naar de gemeente.

Kosten

 • Pachtvergoeding 2020: € 683,96 per ha
 • U betaalt 50% van de waterschapslasten: € 20,84 per ha (prijs 2019)
 • U betaalt de kosten van de Grondkamer: € 129 (prijs 2019)

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Horst aan de Maas.
 • U heeft een landbouwbedrijf in de gemeente Horst aan de Maas.
 • U gebruikt de grond bedrijfsmatig als landbouwgrond voor uw bedrijf.
 • U pacht de grond voor 1 seizoen: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
 • De gemeente verpacht de percelen op basis van geliberaliseerde seizoenspacht.
 • U heeft voor de overeenkomst goedkeuring van de Grondkamer nodig als de oppervlakte groter is dan 1 ha.

Ik pacht al grond van de gemeente

Pacht u al grond van de gemeente? U krijgt als dit kan de grond ook in 2020 aangeboden. De gemeente stuurt u dan een nieuwe pachtovereenkomst. Soms kan de gemeente de grond niet opnieuw voor pacht aanbieden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie?

Bel ons op (077) 477 9777
Stuur een e-mail naar gemeente@horstaandemaas.nl