Kunst en cultuur voor ontwikkeling, gezondheid, plezier en geluk

11 Feb 2020
muzikant met bladpapier met daarop het lied van Horst aan de Maas
Alle inwoners en vooral kinderen moeten de kans krijgen kennis te maken met de verschillende facetten van cultuur, zodat iedereen zijn of haar talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Dat staat in het nieuwe kunst- en cultuurbeleid, dat het college van B&W heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college is trots op de lokale cultuur en steunt daarom talent van eigen bodem én grote en kleine evenementen die Horst aan de Maas op de kaart zetten. Kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling en gezondheid van inwoners. Daarom zorgen culturele organisaties, verenigingen en vrijwilligers samen met de gemeente voor een laagdrempelig aanbod zodat iedereen mee kan doen. De gemeenteraad besluit op 24 maart over het Kunst- en Cultuurbeleid.

Ontdekken en ontwikkelen

Creatief, probleemoplossend en flexibel kunnen denken zijn voor opgroeiende kinderen belangrijke vaardigheden. Kinderen kunnen hun talenten op dat vlak ontdekken door kennis te maken met kunst en cultuur. Op school maar ook daarbuiten, bij een vereniging in het eigen dorp of in ’t Gasthoês, dat een ontwikkel- en broedplek wordt voor het culturele landschap in Horst aan de Maas.

Gröts op ózze cultuur

Culturele en kunstzinnige activiteiten en voorzieningen maken een gemeente aantrekkelijk om in te wonen, werken en bezoeken. “Horst aan de Maas barst van culturele rijkdom,” aldus wethouder Han Geurts (cultuur). We hebben prachtig erfgoed, een rijke muziekcultuur, een popcultuur die volop bloeit, een divers verenigingsleven en vele grote en kleinere evenementen en festivals die Horst aan de Maas op de kaart zetten. Daar zijn we trots op!” De gemeente ondersteunt lokaal talent, professionals en initiatiefnemers om cultureel en creatief Horst aan de Maas op de kaart te zetten.

Cultuur doet, cultuur ontmoet, cultuur werkt!

Als inwoners de mogelijkheid hebben om naar een voorstelling te gaan, te schilderen bij een hobbyclub of zingen bij een koor, kunnen ze zich ontspannen, ontmoeten andere mensen en leren ze nieuwe dingen. Zo draagt kunst en cultuur bij aan gezondheid en geluk en kan het als middel ingezet worden bij maatschappelijke vraagstukken als eenzaamheid of integratie. Wethouder Han Geurts: “Cultuur brengt mensen bij elkaar, het zorgt voor ontspanning en bezorgt mensen een lach op hun gezicht. Dat gunnen we alle inwoners van Horst aan de Maas.”