Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Tiny van Wegberg-Zanders

17 maart 2023
Algemeen

Burgemeester Palmen heeft mevrouw Tiny van Wegberg-Zanders onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde aan het einde van de jaarvergadering van Dorpsraad Horst op donderdagavondavond 16 maart.

Dorpsraad Horst

Tiny is al 25 jaar actief als penningmeester van Dorpsraad Horst, die een klankbord is voor de bewoners van Horst en de belangen behartigt van de Horstenaren bij de gemeente. Zij vervult deze functie heel secuur en vindt het vervelend als op een of andere manier de kas niet helemaal klopt. Tiny beheert onder meer de prioriteitsgelden die de dorpsraad krijgt van de gemeente en zorgt dat deze nuttig besteed worden. Als geboren en getogen Horsterse heeft zij van jongs af aan de ontwikkelingen en veranderingen in Horst meegemaakt. Ze kent ontzettend veel mensen, bedrijven, organisaties en verenigingen in Horst en beschikt over veel informatie die erg waardevol is voor de dorpsraad.

Stichting Met je Hart HadM

Daarnaast maakt Tiny vanaf 2018 deel uit van het kernteam van Stichting Met je hart Horst aan de Maas. Deze stichting zet zich in voor kwetsbare ouderen die zelfstandig wonen, moeilijk de deur uitgaan en weinig mensen ontmoeten. De missie van Met je hart is kwetsbare mensen verbinden. Een brug slaan tussen vergeten worden en aandacht krijgen. Als vrijwilligerscoördinator werft Tiny vrijwilligers om de doelgroep uit het isolement te halen en maakt zij de vrijwilligersroosters. En natuurlijk springt zij bij een tekort aan vrijwilligers zelf bij om ouderen te begeleiden.

D'n Dreumel

Bovendien verzorgt Tiny sinds 1993 jaarlijks samen met haar echtgenoot de verkoop van drank tijdens activiteiten van Carnavalsvereniging D’n Dreumel, is ze vanaf 2015 figurant tijdens de jaarlijkse kerstwandeling van Stichting Landschap Horst aan de Maas en draagt ze – samen met anderen – al een aantal jaren zorg voor de bemensing van stembureaus in de gemeente Horst aan de Maas tijdens verkiezingen.