Koninklijke onderscheiding voor de heer Willy Valckx uit Horst

13 november 2023
Algemeen

De heer Willy Valckx is vrijdag 10 november benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Palmen reikte deze onderscheiding uit tijdens de Algemene Ledenvergadering van Equipe.

De heer Valckx was van 1980 tot 2022 actief voor het CDA in de voormalige gemeente Grubbenvorst en de gemeente Horst aan de Maas. In eerste instantie als bestuurslid, vanaf 2001 tevens als voorzitter. De manier waarop Willy deze rol heeft ingevuld mag bewonderenswaardig genoemd worden.

Equipe

Daarnaast maakt Willy zich al meer dan 30 jaar verdienstelijk voor Equipe, een actieve en betrokken vakvereniging voor en door politiemensen, die de belangen van de leden behartigt. Hij vervult hier vele functies. Van individuele belangenbehartiging tot overleg met de betrokken minister, van lidmaatschap van werkgroepen tot onmisbare onderhandelaar bij acht nieuwe CAO’s, van lid van het hoofdbestuur tot de Europese koepelorganisatie voor politiebonden: Willy doet het allemaal. Willy is in dit speelveld een teamspeler die gevoel heeft voor politieke verhoudingen, die door iedereen geaccepteerd wordt en op een goede sociale manier weet te acteren in deze moeilijke materie. Hij weet (landelijke) ontwikkelingen goed te duiden en deze terug te herleiden naar de basis van de vakbond: solidariteit, betrokkenheid en wat goed is voor onze samenleving. Hij begrijpt het belang van het kijken vanuit breder perspectief. Willy betrekt alle domeinen en houdt altijd de scope op internationale ontwikkelingen. Hij heeft een bijdrage geleverd aan de versterking van de positie van politiewerknemers in andere landen in Europa en daarmee ook de internationale samenwerking van politievakorganisaties versterkt.

Duizendpoot

Willy wordt omschreven als een enthousiast, deskundig, loyaal en betrokken bestuurslid. Een duizendpoot. Willy handelt op een zeer respectvolle, helpende en collegiale wijze. Hij behoort overduidelijk tot de groep kartrekkers die we als samenleving echt nodig hebben.