Koninklijke onderscheiding aan de heer Marc Duffhues

5 okt 2020
De heer en mevrouw Duffhues samen met burgemeester Palmen in de raadzaal.
De heer Marc Duffhues is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is uitgereikt door burgemeester Palmen tijdens een besloten bijeenkomst in het gemeentehuis te Horst.

De heer Duffhues is – als niet muzikant – vanaf 2004 als vrijwilliger verbonden aan de Koninklijke Harmonie van Horst. In eerste instantie als vicepresident (vicevoorzitter) en sinds 2006 als president (voorzitter). Hij is vanuit die hoedanigheid verantwoordelijk voor alles wat speelt binnen de vereniging en alles wat binnen en door de vereniging georganiseerd wordt. Hierbij kan gedacht worden aan onder meer bestuurlijke activiteiten voor Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur, concerten, concoursen, genereren van fondsen en vele plichtplegingen die inherent zijn aan zijn functie. De heer Duffhues is een klankbord voor alle overige bestuurders en een luisterend oor voor de muzikanten.

De heer Duffhues wordt omschreven als een doortastend bestuurder die in staat is om de vereniging op een natuurlijke wijze te leiden, zonder daarbij zelf op de voorgrond te treden. Deze belangeloze inspanning heeft er toe geleid dat meer dan tweehonderd jaar na oprichting de vereniging vitaal en springlevend is.