Jongeren en gemeentepolitiek

3 Feb 2021
Impressie Zinnige Zaken 2019
Het overgrote gedeelte van de jongeren heeft amper een beeld van de manier waarop de gemeenteraad besluiten neemt . En dat terwijl een aanzienlijk deel juist wel betrokken wil worden. Onderwerpen waar men bij betrokken wil worden: Jongeren, school, sport, evenementen/horeca en wonen. Gevraagd naar de manier waarop jongeren betrokken willen worden, is het antwoord vaak: via sociale media en via de scholen. Dit zijn de resultaten van een onderzoek naar de betrokkenheid van jongeren bij gemeentepolitiek, dat de gemeenteraad heeft laten uitvoeren.

Jongeren en gemeentepolitiek

De betrokkenheid van jongeren bij de gemeentepolitiek heeft voortdurend de aandacht van de gemeenteraad. In december besprak de raad bijvoorbeeld mogelijkheden voor een kinderburgemeester of kinderraad. De raad probeert op verschillende manieren jongeren te bereiken. Leerlingen van de basisscholen worden in de raadzaal uitgenodigd om met elkaar te debatteren over verbeteringen in hun eigen dorp. Leerlingen van het Dendron College ontwikkelen jaarlijks samen met (oud)raadsleden concrete projecten over thema’s zie ze zelf belangrijk vinden (Zinnige Zaken) en de debatclub van het Dendron College gaat elk jaar met een aantal raadsleden de strijd aan om de titel ‘Debater van het jaar’. Daarnaast is er met het CITAVERDE College een start gemaakt met een jaarlijkse ontmoeting tussen leerlingen en raadsleden in het kader van het lesprogramma politiek.

Opzet onderzoek

De betrokken scholen en deelnemers reageren positief op de bestaande projecten. Maar hoe kunnen we onze jongeren nog beter bereiken? Om hier meer duidelijkheid over te krijgen liet de gemeenteraad in het najaar van 2020 een onderzoek uitvoeren naar jongeren en gemeentepolitiek. Het onderzoek is door TopOnderzoek uit Horst aan de Maas uitgezet o.a. via de middelbare scholen, sociale media en inwonerpanel TipHorstaandeMaas. In totaal deden 2.213 mensen mee aan het onderzoek.

Resultaat onderzoek

Uit de rapportage blijkt dat we een deel van de jongeren nog niet bereiken. Veel jongeren hebben amper een beeld van de manier waarop de gemeenteraad besluiten neemt terwijl een aanzienlijk deel wel betrokken wil worden. Onderwerpen waar men over geïnformeerd wil worden: Jongeren, school, sport, evenementen/horeca en wonen. Gevraagd naar de manier waarop jongeren betrokken willen worden, is het antwoord vaak: via sociale media en via de scholen.

Wat gaan we er mee doen?

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in de toekomstige communicatieaanpak van de raad. In eerste instantie wordt bijvoorbeeld een methode ontwikkeld voor het uitvoeren van flitspeilingen onder jongeren m.b.t. de genoemde onderwerpen. De aanpak van dit onderzoek biedt goede aanknopingspunten voor een dergelijke methode.

Lees hier de resultaten van het onderzoek: