Jaarrekening 2020: ondanks corona veel gerealiseerd

18 mei 2021
Biljetten van 20 en 5 euro, euromunten en een stukje van een rekenmachine
Ondanks de coronapandemie heeft Horst aan de Maas in 2020 de meeste activiteiten en projecten die voor dat jaar gepland stonden, kunnen uitvoeren. Ook in financieel opzicht bleef de gemeente goed ‘in control’. Dat staat in de jaarrekening 2020 van de gemeente Horst aan de Maas.

Veel bereikt in 2020

In 2020 had de coronapandemie grote invloed op de werkzaamheden van de gemeente. Er kwamen taken bij, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de landelijke steunmaatregelen. En we moesten, net als veel andere organisaties, grotendeels vanuit huis werken. Toch is het gelukt om het merendeel van de geplande activiteiten in 2020 uit te voeren. Sommige werkzaamheden konden we door corona juist niet starten of afmaken. Bijvoorbeeld activiteiten om het toerisme in onze gemeente te stimuleren. De vertraging in projecten en activiteiten zorgde voor ongeveer € 3 miljoen minder kosten in 2020 (op een totaal van ongeveer € 100 miljoen). Deze taken worden alsnog opgepakt. Het college stelt de raad daarom voor dit geld over te hevelen naar 2021. Daarmee sluit het financiële jaar 2020 met een ‘plus’ van € 900.000. Het college stelt voor dat bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Extra kosten vanwege corona

Door corona had de gemeente in 2020 veel extra kosten, bijvoorbeeld voor de ondersteuning van bedrijven, maatschappelijke organisaties en verenigingen en voor de handhaving van de coronaregels. En om snel te kunnen schakelen, maakte de gemeente in maart 2020 € 1 miljoen vrij uit de Algemene Reserve. Daarnaast hadden we minder inkomsten, bijvoorbeeld uit de verhuur van gemeentelijke accommodaties en toeristenbelasting. In totaal ging het om een kleine € 4 miljoen aan extra kosten en minder inkomsten. De rijksoverheid heeft gemeenten hiervoor ondersteund via verschillende financiële regelingen. Die ondersteuning is voor onze gemeente minder dan de extra kosten die we hebben gemaakt. Dat betekent dat we in 2020 zelf € 1,4 miljoen hebben bijgedragen aan taken en maatregelen in het kader van de coronapandemie. Met de toevoeging van het positieve saldo van 2020 blijft de Algemene Reserve van de gemeente toch op peil.

Bekijk de digitale jaarrekening 

De jaarstukken 2020 zijn digitaal te bekijken. Daar leest u meer informatie over de doelstellingen en financiën van de verschillende beleidsvelden. Voor wie snel een beeld wil krijgen, staat er een overzicht van de ‘highlights’ van 2020. En een infographic waarin de inkomsten en uitgaven in 2020 op hoofdlijnen worden weergegeven.