Jaarrekening 2018: gezonde basis voor de toekomst

10 mei 2019
afbeelding van plantje
2018 was voor het college van Horst aan de Maas een jaar van versterken en verbinden. Bijvoorbeeld als partner binnen de beweging Gezondste Regio 2025, Maasgaard en de Campus BV. Financieel is het jaar afgesloten met een positief resultaat van bijna € 2,6 miljoen.

Een deel daarvan wordt ingezet voor de ambities uit het coalitieakkoord in de jaren 2019-2022. Daarnaast wordt budget overgeheveld naar 2019 om werkzaamheden af te ronden. Aandachtspunt is het tekort op het budget voor jeugdzorg. Een landelijke ontwikkeling door de groei van het aantal hulpvragen en de toenemende complexiteit ervan.

Bekijk de digitale jaarrekening 2018

Versterken en verbinden

De rode draad in de begroting 2018 was ‘verbinden en versterken’. Kijken we terug, dan zien we daar goede voorbeelden van. Zo heeft de gemeente in 2018 geld beschikbaar gesteld voor een verbinder voor de Gezondste Regio 2025. Een ‘aanjager’ die de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid versterkt. Daarnaast heeft de gemeente samen met gemeente Venray, Provincie Limburg, Waterschap en inwoners ingezet op de versterking van het gebied Maasgaard. Een derde voorbeeld is de oprichting van de Campus BV in 2018. Die zet zich in voor meer banen in deze sector in de regio en het binden van hoger opgeleide jongeren aan de regio. De gemeente is daarbij de schakel tussen lokale bedrijven en het onderwijs.

Meer weten over de activiteiten van de gemeente Horst aan de Maas in 2018? Bekijk hier de digitale jaarrekening 2018.

Gezonde financiële basis voor de toekomst

Financieel is 2018 afgesloten met een positief resultaat van bijna € 2,6 miljoen. Dat geld wordt ingezet met de blik op de toekomst. In februari heeft de raad besloten € 1,3 miljoen ervan in te zetten voor de nieuwe ambities uit het coalitieakkoord in de jaren 2019 t/m 2022. Daarnaast wordt budget overgeheveld naar 2019 voor werkzaamheden die in 2018 niet konden worden afgerond. Onderdeel daarvan is het geld dat de gemeente heeft gekregen als winnaar van de ‘European Green Leaf Award’; een internationale duurzaamheidsprijs. Daarmee gaat de gemeente duurzame inwonersinitiatieven ondersteunen.

Jeugdzorg in Horst a/d Maas robuust maar aandachtsgebied

De jaarrekening kent onder de streep een dikke ‘plus’. Toch zijn er financiële uitdagingen. Zo waren er in 2018 binnen het sociaal domein (zorg en ondersteuning) zowel financiële meevallers als tegenvallers. Vooral de kosten voor jeugdzorg zijn flink toegenomen.

Meer kinderen en jongeren hebben hulp nodig. Daarnaast is hun hulpvraag complexer en daardoor duurder. Deze ontwikkeling zien we in heel Nederland. Het geld dat de gemeente van de Rijksoverheid krijgt voor jeugdzorg, is niet toereikend. Driekwart van de gemeenten geeft daarom meer uit aan jeugdzorg dan begroot. Ook de gemeente Horst aan de Maas. Wethouder Financiën, Thijs Kuipers: “Uit onderzoek van de Rekenkamercommissie blijkt dat de jeugdzorg in Horst aan de Maas robuust is neergezet en goed draait. Daar zijn we blij mee als college. Tegelijkertijd kampen we ook in Horst aan de Maas met de landelijke trend van oplopende kosten en teruglopende vergoedingen van het Rijk. Dat is een ontwikkeling die ons zorgen baart. We monitoren dit zorgvuldig om waar nodig op tijd in te kunnen grijpen. Want passende zorg voor ieder kind staat voorop.”

Op 2 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de jaarstukken 2018.