Inwonerpanel spreekt zich uit over cultuur, communicatie en openbare werken

25 okt 2019
Toetsenbord met smiley-toetsen: een groene lachende smiley, een neutrale gele smiley en een rode ontevreden smiley
In augustus werd het inwonerpanel geraadpleegd over drie thema’s: cultuur, gemeentelijke communicatie en openbare werken. We lichten hier kort een aantal resultaten toe.

Cultuur

Uit het inwonerpanel blijkt dat 96% van onze inwoners interesse heeft in cultuur, met name in muziek en festivals.  Over het culturele aanbod in Horst aan de Maas is ruim twee derde van de ondervraagden tevreden. Wat hierbij opvalt is dat evenementen in het kader van HadM800 vaak positief vermeld worden. Onder de mensen die aangeven dat men niet tevreden is over het culturele aanbod wordt het gemis van een theater of bioscoop relatief vaak genoemd; cultuurvormen waar ongeveer de helft van de inwoners interesse in heeft. 

Communicatie

Met betrekking tot de gemeentelijke communicatie blijkt uit het inwonerpanel dat ruimt 90% van de inwoners redelijk tot erg geïnteresseerd is in informatie van de gemeente Horst aan de Maas. Ondervraagden hebben met name interesse in praktische informatie en in evenementen en activiteiten van de gemeente. Daarnaast is ruim 40% van mening dat de gemeente hen goed tot zeer goed informeert over de onderwerpen waar men interesse in heeft. Dit is een lichte afname ten opzichte van een eerder onderzoek in 2017. Verder is een vergelijkbaar deel van de ondervraagden van mening dat de gemeente voldoende met inwoners meedenkt. Dit is juist weer een lichte toename in vergelijking met het onderzoek in 2017.

Openbare werken

Het rapportcijfer dat het inwonerpanel geeft voor de zaken die met openbare werken te maken hebben, varieert van 6,4 tot een 7,3. Hierbij worden het buitengebied en de hoeveelheid openbare verlichting het best gewaardeerd, met respectievelijk een 7,3 en een 7. Tot slot is bijna een derde van de inwoners van mening dat zij (zeer) goed worden geïnformeerd over de aanleg- en onderhoudswerkzaamheden in de gemeente.

Inwonerpanel

Het onderzoek vond plaats in augustus 2019. In totaal hebben 892 inwoners de vragenlijst ingevuld. Dat is een responspercentage van 61%. 

Meer informatie over het inwonerpanel en de onderzoeksresultaten