Inloopavond voor inwoners Sevenum: bespreken scenario’s voor ontwikkeling klaver 7 in Greenport Venlo

14 september 2023
Algemeen

Op woensdag 20 september organiseert de gemeente Horst aan de Maas een open inloopavond over de ontwikkelrichting van klaver 7 in Greenport Venlo. De gemeente gaat hierover graag met de dorpsraad en de inwoners van Sevenum in gesprek.

Verschillende scenario's

Klaver 7 betreft een gebied tussen de Venloseweg, Eric de Rodeweg, Zeesweg en richting A67. Op basis van de Structuurvisie 2020 is dit gebied bedoeld voor bedrijfsontwikkeling. De gemeenteraad heeft aangegeven dat hiervoor verschillende scenario’s denkbaar zijn en heeft het college gevraagd deze verder uit te werken. Voordat de scenario’s met de raad worden besproken hoort de gemeente graag hoe de inwoners van Sevenum tegen de verschillende scenario’s aankijken. 

Inloopbijeenkomst

Tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 20 september van 19.00 tot 21.00 uur in de Turfhoeve te Sevenum, vertelt de gemeente meer over de scenario’s en verneemt graag de meningen, zorgen en/of aandachtspunten van inwoners.  
 
Naast deze avond zal het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo bijeenkomsten organiseren voor ondernemersverenigingen. En in een later stadium gaan zij ook met inwoners in gesprek.