Informatiebijeenkomst Zon op bedrijfsdaken

11 Feb 2019
Kom naar de informatiebijeenkomst Zon op bedrijfsdaken op dinsdag 19 februari 2019 in het gemeentehuis in Horst.

Wilt u als ondernemer profiteren van duurzame energie op het dak van uw bedrijf? Wilt u besparen op uw energierekening en tegelijkertijd werken aan een duurzame uitstraling van uw bedrijf? Kom dan naar de informatiebijeenkomst Zon op bedrijfsdaken op dinsdag 19 februari 2019 in het gemeentehuis in Horst. De inloop is vanaf 15.30 uur met koffie en vlaai. De bijeenkomst begint om 16.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur, met de gelegenheid om achteraf nog even na te praten.

Onafhankelijk informatie

De gemeente Horst aan de Maas start samen met bedrijvenvereniging Otwee, energiecoöperatie Reindonk Energie&Co en de onafhankelijke adviseurs van Econnetic en Hezelburcht het project Zon-op-bedrijfsdaken. Het project is er op gericht om bedrijven goed en onafhankelijk te informeren over de kansen die zonne-energie biedt. Daarnaast doen wij u een concreet aanbod om de mogelijkheden voor zonnepanelen op uw bedrijfsdak te onderzoeken. Wij bieden u kosteloos een haalbaarheidsonderzoek aan om te bekijken of uw dak geschikt is, hoeveel panelen er op uw dak kunnen en hoe de businesscase en de terugverdientijd er in uw specifiek geval uit ziet. Op basis van de uitkomsten bent u in staat om de juiste investeringsbeslissing te nemen.

Regeling

Maar we gaan nog een stap verder. Indien u als ondernemer niet zelf beschikt over voldoende investeringsmiddelen, maar wel graag bij wilt dragen aan vergroening en verduurzaming, dan bieden wij u deelname aan ons collectieve zon-op-bedrijfsdaken regeling aan. Daarin bundelt Econnetic de deelnemende daken tot één collectief project, regelen zij de projectfinanciering, realisatie, beheer en onderhoud van de installaties. U wordt als ondernemer maximaal ontzorgt en ontvangt een vergoeding voor het beschikbaar stellen van uw dak.

Informatiebijeenkomst

De keuze op welke manier u aan de slag gaat met zonne-energie is aan u. Wilt u zelf aan de slag en onafhankelijk advies over de haalbaarheid, zowel financieel als technisch? Of wilt u wel de lusten maar niet de lasten en deelnemen aan onze collectieve regeling? Alle bedrijven in Horst aan de Maas met een dak van minimaal 150 m2 en een grootverbruik aansluiting (>3x80a) komen in aanmerking voor de regelingen. Ook als nog twijfelt, kom in ieder geval naar de informatiebijeenkomst en laat u bijpraten. CMS energiesystemen uit Horst zal tijdens de bijeenkomst een aantal aansprekende voorbeelden presenteren van ondernemers uit de regio die u reeds voor gingen.

  • Wat: Informatiebijeenkomst Zon op bedrijfsdaken.
  • Wanneer: Dinsdag 19 februari 2019, inloop vanaf 15.30 uur, start om 16.00 uur.
  • Waar: Raadzaal gemeentehuis Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 te Horst.
  • Waarom: Profiteren van zonne-energie
  • Voor wie: Alle bedrijven in Horst aan de Maas met een dakoppervlak van minimaal 150 m2 en een grootverbruikersaansluiting van groter dan 3x80 ampère.
  • Aanmelden: Meld u vóór 18 februari 2019 aan door een mail te sturen.

Bent u wel geïnteresseerd in het project Zon-op-Bedrijfsdaken maar bent u helaas verhinderd op 19 februari? Mail ons uw gegevens. Wij houden u dan op de hoogte.