Informatieavonden project Vierwaarden

20 maart 2024
Algemeen

De komende jaren gaat project Vierwaarden aan de slag met hoogwaterveiligheid, natuur en ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit in Venlo-Noord, Velden, Grubbenvorst, Lottum en Arcen. De afgelopen periode zijn hiervoor samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen verschillende oplossingsrichtingen in beeld gebracht. Op maandag 25 maart en dinsdag 2 april wordt tijdens informatiebijeenkomsten toegelicht welke oplossingsrichtingen in de verdere verkenning worden onderzocht.

Mogelijke oplossingsrichtingen 

Door de inbreng van de omgeving wordt steeds duidelijker welke oplossingsrichtingen kansrijk zijn om verder te onderzoeken. Deze zijn beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD staat ook welke milieueffecten er in de verdere verkenning worden onderzocht, zoals bijvoorbeeld de invloed op water, bodem en leefomgeving. Het document legt daarmee een basis voor de milieueffectrapportage (MER). Na de onderzoeken uit de MER wordt er pas een keuze gemaakt tussen de mogelijke oplossingsrichtingen.

Informatiebijeenkomsten

Geïnteresseerden worden tijdens twee informatiebijeenkomsten meegenomen in de mogelijke oplossingsrichtingen, de verschillende stappen die bij de NRD horen en hoe zij hierop kunnen reageren. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen en het gesprek aan te gaan. De bijeenkomsten vinden plaats op maandag 25 maart (in Het Wapen van Velden) en op dinsdag 2 april (in de Smetenhof te Lottum). De inloop is vanaf 19:15 en de bijeenkomst begint om 19:30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich via een digitaal aanmeldformulier aanmeldenexterne-link-icoon

Reageren op de NRD

In april is de NRD af. Dan volgt het formele proces en gaat de NRD ter inzage. Sjoerd Haitsma, omgevingsmanager: “De oplossingsrichtingen en milieueffecten die niet in de NRD staan, worden niet verder onderzocht. We vinden het daarom belangrijk om een compleet beeld te hebben dat ook gedragen wordt door de omgeving. We hopen op een hoge opkomst bij de informatiebijeenkomsten zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen meenemen in de oplossingsrichtingen en het formele proces van de NRD.” Met een zienswijze kan, gedurende zes weken, gereageerd worden op zaken die  u onjuist of onvolledig vindt in de NRD. Tegen de zomer zijn alle zienswijzen zorgvuldig bekeken. Daarmee ontstaat een beter beeld van welke combinaties van oplossingsrichtingen verder onderzocht worden in het MER. 

Alvast meer weten over het proces en de NRD? Ga voor meer informatie naar de website van waterschap Limburgexterne-link-icoon

Samenwerking

Gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, provincie Limburg, Waterschap Limburg (trekker namens samenwerkende overheden), Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken samen aan dit project.