Informatieavond omwonenden en gebruikers 6 september

12 september 2022
Weisterbeek
Luchtfoto van de omgeving van basisschool Weisterbeek.

Op dinsdagavond 6 september zijn de omwonenden en gebruikers van de Weisterbeek bijgepraat over de laatste stand van zaken rondom de sloop en nieuwbouw van de Weisterbeek. Door adviesbureau Hevo/ Fame presenteerde de eerste resultaten van de verdieping van de eerder gedane inpassingsstudie. Kragten gaf een toelichting op het proces voor het ontwerp voor de buitenomgeving.

Eerste indruk

De inpassingstudie gaf omwonenden en gebruikers een eerste indruk hoe het gebouw straks in het gebied komt te staan. Daarnaast is er een verkenning gedaan van de inpassing van alle functies in het gebouw: onderwijs, kinderopvang, wijkfunctie en wonen. Het is een hele puzzel voor Hevo/ Fame om alles passend te krijgen. Uit de studie is gebleken dat er op de begane grond meer m2 nodig zijn dan oorspronkelijk gedacht. Dit heeft er vooral mee te maken dat de onderbouw en kinderopvang veel vierkante meters op de begane grond nodig hebben. Daarnaast moet ook het wijkcentrum op de begane grond komen en is er ruimte gereserveerd voor de ingang en berging van de woningen. 

Aandacht

Omwonenden reageerden grotendeels positief. Zij vroegen voor deze zaken nog specifiek aandacht:

  • Een optimale doorstroom voor de ‘kiss en ride’ (met de auto kinderen brengen en direct weer verder rijden)
  • Ruimte voor kort parkeren voor ouders die jonge kinderen naar binnen moeten brengen
  • Ruimte voor lang parkeren voor bewoners en leerkrachten
  • Behoud van de bestaande bomen rondom het gebouw

Groen

Zowel voor de omwonenden als voor de gebruikers blijft groen in het gebied een belangrijk uitgangspunt. De inpassingstudie laat zien dat er rondom het gebouw ruimte overblijft voor groen. De mogelijkheden voor groen op het dak zijn ook kort naar voren gekomen. Dit wordt in de verdere uitwerking van het plan als mogelijkheid meegenomen. 

Hoe gaat het verder?

De studie laat nog geen details van het toekomstige gebouw zien. Die invulling is straks aan de architect. Dat starten we als de gemeenteraad het plan heeft goedgekeurd. Zoals het er nu uitziet, nodigen we in het eerste kwartaal van 2023 architecten uit om met een schetsontwerp te komen. Daarna maken we samen met de gebruikers een definitieve keuze voor een architect.